Các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bầu cử được Chủ tịch UBND huyện Yên Phong tặng Giấy khen. (Ảnh: HP).

Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự chủ động, linh hoạt với phương án khoa học, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Yên Phong đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; Lựa chọn và bầu được những đại biểu xứng đáng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Trên cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt kết quả cao với trên 200.000 cử tri đi bầu đạt 97,21% tại 105 đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu. Huyện đã bầu đủ 3 ĐBQH khóa XV và bầu 8 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với đại biểu HĐND huyện khóa XX, đã bầu đủ 35 đại biểu đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo phân bổ. Đối với đại biểu HĐND cấp xã đã bầu được 373/383 đại biểu ấn định, thiếu 10 đại biểu so với số lượng đại biểu được bầu.

Qua đánh giá, thành phần đại biểu trúng cử trong nhiệm kỳ mới này cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; Chất lượng đại biểu được nâng lên; Tỉ lệ đại biểu là nữ, tuổi trẻ, ngoài Đảng cao hơn so nhiệm kỳ trước. Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Yên Phong, sự thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Yên Phong có ý nghĩa chính trị to lớn. Tuy vậy, quá trình tổ chức bầu cả còn có một số hạn chế như: công tác rà soát và lập danh sách cử tri ở một số nơi thực hiện chưa đồng bộ; một số nơi chưa làm tốt công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự,…

Nhân dịp này, 4 tập thể, 6 cá nhân tiêu biểu của huyện được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch UBND huyện Yên Phong tặng Giấy khen cho 42 tập thể và 80 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác bầu cử trên địa bàn huyện./.

TL