Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan (thứ 4 từ trái qua) và các đồng chí lãnh đạo trao tặng Huy hiệu Đảng và chúc mừng các đảng viên phường Tiền An (Ảnh: PV)

 

Trong số 925 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này có 03 đảng viên vinh dự được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 02 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên được trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng; 55 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 247 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 56 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 125 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 350 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 77 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng bộ có nhiều đảng viên được tặng huy hiệu Đảng là: huyện Lương Tài (143 đảng viên), Quế Võ (126 đảng viên), Gia Bình (111 đảng viên), Tiên Du (102 đảng viên)…

Việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; là dịp để mỗi đảng viên thấy được vinh dự, trách nhiệm, từ đó tiếp tục phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao./.

 

MT