Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Hơn 13 tỷ đồng đảm bảo nguồn điện cho KCN Yên Phong II-C
Hơn 100.000 bài thi tìm hiểu nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo
Hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn