Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Nhân Thắng phấn đấu trở thành thị trấn vào năm 2025
Thúc đẩy giảng viên tích cực cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy (*)
Dabaco Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3