Để thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh và UBKT các huyện, thị, thành ủy thống nhất về nội dung, chương trình, thời gian, phương pháp phù hợp với thực tế từng đơn vị, địa bàn. Việc thực hiện kết hợp tốt giữa kiểm tra, giám sát tập thể cấp ủy gắn với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, giữa trách nhiệm tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách bảo đảm chặt chẽ, chất lượng.

Từ năm 2015 đến nay, các cấp ủy tổ chức 20 lớp bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho 638 lượt cấp ủy viên, ủy viên UBKT về công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời bổ sung, kiện toàn 24 lượt ủy viên UBKT Đảng ủy Quân sự cấp huyện.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp chỉ đạo và tiến hành kiểm tra 93 lượt tổ chức Đảng, 997 lượt đảng viên (trong đó có 142 cấp ủy viên) và giám sát 85 lượt tổ chức Đảng, 872 lượt đảng viên (trong đó có 250 cấp ủy viên) theo Điều 30 và 32 Điều lệ Đảng. Đặc biệt, phối hợp, chỉ đạo Đảng ủy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố phối hợp kiểm tra, giám sát được 60 cơ sở xã, phường, thị trấn về công tác tuyển quân, xây dựng và huấn luyện dân quân, tự vệ, dự bị động viên, giải quyết chế độ, chính sách và chế độ thương binh… góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở.

Lãnh đạo UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh và UBKT các huyện, thị, thành ủy ký kết
quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: BA).

Hoạt động phối hợp giúp nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện đảng viên, tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm để có biện pháp ngăn ngừa, xử lý nghiêm túc theo Điều lệ Đảng. Qua giám sát, kiểm tra, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp UBKT các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo, xem xét xử lý và thi hành kỷ luật 14 đảng viên khối Đảng bộ Quân sự các huyện, thị xã, thành phố về những vi phạm trong chấp hành chức trách, nhiệm vụ được giao, ý thức kỷ luật, phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đặc biệt, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh và UBKT các huyện, thị, thành ủy phối hợp thẩm định, chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị nhân sự bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, bầu Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm chặt chẽ, chất lượng với tín nhiệm cao.

Theo Đại tá Nguyễn Trọng Tấn, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, thời gian tới, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh và UBKT các huyện, thị, thành ủy tăng cường các phối hợp kiểm tra, giám sát bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy tính chiến đấu của các tổ chức Đảng để làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra của cấp ủy cấp trên với việc tự kiểm tra của tổ chức Đảng, đảng viên, lấy tự kiểm tra là chính. Từ đó đánh giá rõ ưu điểm, khuyết điểm, làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng./.

TL