Lãnh đạo huyện Yên Phong biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Chí Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo một số phòng, ban ngành huyện và các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

Nội dung báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 5 năm qua, Công đoàn các cấp từ huyện đến cơ sở đã tập trung tuyên truyền, vận động và được đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước do Liên đoàn lao động các cấp phát động. Trọng tâm là các phong trào thi đua “Xây dựng Nông thôn mới”; phong trào “Dân vận khéo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, “Học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”, “Giữ gìn cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên; công tác vận động đóng góp, ủng hộ quỹ “An sinh xã hội”, “Mái ấm Công đoàn” được các công đoàn cơ sở hưởng ứng và triển khai đến đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… Kết quả 5 năm qua có18.304 lượt chị em đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; trong đó có 611 chị đạt danh hiệu cấp tỉnh, có 3.950 chị đạt danh hiệu cấp huyện, có 179 chị là chiến sỹ thi đua các cấp.

Các phong trào thi đua đã có tác động lớn trong việc động viên, cổ vũ, khích lệ tinh thần đối với mỗi tập thể, cá nhân. Thông qua các phong trào thi đua tạo sự gắn kết chặt chẽ trong CNVCLĐ, từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, có tính sáng tạo, đột phá, có nhiều tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong học tập, lao động và sản xuất, góp phần to lớn vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện, của tỉnh và của các cấp công đoàn

Tại Hội nghị các Đại biểu được nghe 8 tấm gương tiêu biểu đại diện cho 70 tập thể, cá nhân tiêu biểu chia sẻ các kết quả đạt được, kinh nghiệm thực hiện các phong trào thi đua của công đoàn các cấp.

Nhân dịp này, UBND huyện Yên Phong đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 63 cá nhân thành tích xuất sắc sáng tạo trong lao động sản xuất, điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ huyện Yên Phong giai đoạn 2015 - 2020./.

TL