Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Tài lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra trong các ngày 13-15/7.

Quang cảnh Đại hội (Ảnh: Anh Tuấn)

Tham dự Đại hội có 268 đại biểu đại diện cho 46 tổ chức cơ sở Đảng, 181 chi bộ trực thuộc với 5.702 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Huyện nông nghiệp công nghệ cao nằm trong tỉnh công nghiệp

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cả hệ thống chính trị đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, sát với tình hình thực tiễn, đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chủ đề công tác và các quyết tâm chính trị, phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện để hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 17/18 chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra.

Số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đạt bình quân 90,7% (vượt 5,7% so với chỉ tiêu Đại hội). Số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đạt 93,3% (vượt 8,3% so với chỉ tiêu Đại hội). Số Đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 85,1% (vượt 0,1%). Đã kết nạp 653 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 130,6% so với Nghị quyết Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: Anh Tuấn)

Đáng chú ý, cấp huyện và cấp xã đã tổ chức 99 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, Đảng viên, hội viên và Nhân dân; kịp thời tháo gỡ, xử lý, giải quyết vướng mắc, bức xúc ngay từ cơ sở, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt khá, bình quân 8,8%, vượt 0,8% so với chỉ tiêu Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 38,0% (tăng 5,8% so với năm 2015); tỷ trọng dịch vụ chiếm 40,9% (tăng 2,0% so với năm 2015 và vượt 3,5% so với chỉ tiêu Đại hội); tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm còn 21,1% (giảm 7,7% so với năm 2015, vượt 1,9% chỉ tiêu Đại hội). Thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng 11,4%, phấn đấu năm 2020 đạt 50,4 triệu đồng (tăng 71,8% so với năm 2015, đạt 109,6% chỉ tiêu Đại hội). Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,43% (giảm 2,86% so với năm 2015), tỷ lệ hộ cận nghèo là 2,54% (giảm 1,86% so với năm 2015).

Chuyển đổi thành công 293,2 ha đất từ trồng lúa hiệu quả thấp sang sản xuất rau màu, hoa, cây ăn quả tập trung và mô hình lúa - cá. Bước đầu tích tụ ruộng đất, tạo ra nhiều mô hình sản xuất tập trung, nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác và khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng.

Khí thế tưng bừng chào mừng Đại hội (Ảnh: Anh Tuấn)

Theo Quyết định 834/QĐ-TTg ký ngày 15/6/2020, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện về đích xây dựng Nông thôn mới năm 2019, hoàn thành vượt chỉ tiêu Đại hội.

Phong trào hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh phát triển với 32 câu lạc bộ ở thôn, xóm và 34 câu lạc bộ ở trường học.

Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXI, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Anh Tuấn)

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Lương Tài xác định sẽ vẫn là huyện nông nghiệp, nằm trong tỉnh công nghiệp, nguồn lực để đầu tư cho phát triển còn gặp nhiều khó khăn. Đảng bộ và Nhân dân huyện xác định quyết tâm khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cấp xã và cấp huyện, từng bước xây dựng Lương Tài trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh.

Quyết tâm khơi thông “điểm nghẽn” lớn nhất của sự phát triển

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lương Tài đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục tăng cường đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Cụ thể, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của TW, của tỉnh; vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào địa bàn với mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Chú trọng đầu tư cho các chương trình, dự án về môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội..., thu hút đầu tư phát triển công nghiệp có chọn lọc, bảo đảm môi trường sinh thái, tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ tài nguyên, đất đai, thu - chi ngân sách.

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ, hình thành các mô hình kinh tế tuần hoàn, xây dựng huyện Lương Tài phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin, tuyên truyền, giải quyết việc làm, an sinh xã hội; phát huy tinh thần tự hào quê hương, khát vọng vươn lên của toàn thể Nhân dân, tạo động lực cho sự phát triển chung về kinh tế - xã hội.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khơi thông “điểm nghẽn” lớn nhất của sự phát triển là đội ngũ cán bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lương Tài nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội (Ảnh: Anh Tuấn)

Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu giới thiệu nhân sự và bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXI, Chủ tịch HĐND huyện tái cử với 100% phiếu tín nhiệm.

Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gồm 23 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết), thông qua Nghị quyết Đại hội./.

Anh Tuấn