Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh: Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Dự thảo Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng gồm 19 mục, kế thừa cơ bản những nội dung của Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Trong đó, kế thừa nội dung của 11 mục (có chỉnh sửa một số câu, chữ, cách diễn đạt cho phù hợp, dễ hiểu hơn) và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 8 mục: Xem xét kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại); hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại); kết nạp đảng viên trong một số trường hợp cụ thể; về quản lý hồ sơ đảng viên; chuyển sinh hoạt Đảng; tên gọi và cách tính nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ; tặng Huy hiệu Đảng; khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên.

Các đại biểu tập trung kiến nghị và đề xuất một số sửa đổi, bổ sung về: Phương pháp thẩm tra, xác minh; người vào Đảng, đảng viên dự bị cần giữ bí mật nhân thân khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt; chuyển sinh hoạt Đảng chính thức ra nước ngoài và từ nước ngoài về; cách tính nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ, Chi bộ khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập; khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên...

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đóng góp ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: PV).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh: Dự thảo Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng có bố cục, kết cấu phù hợp, bảo đảm tính hệ thống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Kiến nghị một số vấn đề: Đề nghị Trung ương nêu rõ chủ thể có thẩm quyền, trách nhiệm xác nhận đảng viên dự bị đang làm nhiệm vụ đặc biệt, phải giữ bí mật nhân thân; đối tượng được thông tin về việc đảng viên dự bị đang làm nhiệm vụ đặc biệt; quy định rõ đối với trường hợp đảng viên dự bị vi phạm khuyết điểm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật cần có thời gian thử thách dài hơn; nên điều chỉnh thời hạn có giá trị của Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng xuống 36 tháng./.

QM