Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao Bằng khen
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
của thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: bacninhtv.vn).

Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Cùng dự có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Tạ Đặng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Mặc dù cuộc bầu cử được tiến hành trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Ban Chỉ đạo và UBBC tỉnh, sự chỉ đạo chặt chẽ của Thành ủy, UBND thành phố, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ thành phố, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp, cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố thành công tốt đẹp, bảo đảm theo quy định, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,26%, phường Suối Hoa và Thị Cầu có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%; 70/142 Tổ bầu cử có số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%.  

Kết quả, thành phố Bắc Ninh đã bầu đủ 2 ĐBQH, 11 đại biểu HĐND tỉnh, 35 đại biểu HĐND thành phố bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần quy định; Bầu được 407/412 đại biểu HĐND cấp phường. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử được đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Tại Hội nghị, 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; UBND thành phố khen thưởng cho 46 tập thể, 87 cá nhân./.

Quang Đạo