Đại hội Đảng bộ huyện Yên Phong lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp.

Theo thống kê, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh hiện có 576 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 226 đảng bộ cơ sở, 350 chi bộ cơ sở. Để chỉ đạo thành công Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh uỷ thành lập các Tiểu ban tham mưu, giúp việc đại hội và 5 tổ công tác của tỉnh để trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh, bảo đảm đúng thời gian, tiến độ cũng như nội dung kế hoạch đại hội; đồng thời phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Bám sát chỉ đạo của các cấp, tại kỳ Đại hội này, Chương trình hành động đã được thảo luận trực tiếp tại Đại hội, đã được các đơn vị thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Quy trình công tác nhân sự có nhiều đổi mới, được tiến hành theo 5 bước, nhân sự tái cử trước, nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu làm sau, theo phương châm làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó.

Cụ thể, tính đến nay, Bắc Ninh đã có 576/576 tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội. Trong đó, có 20 tổ chức cơ sở đảng đại hội điểm; 22 đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội.

Việc tổ chức Đại hội cấp trên cơ sở ở Bắc Ninh được bắt đầu từ ngày 18/5/2020 với đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện là Đảng bộ huyện Yên Phong (diễn ra từ ngày 18-20/5/2020). Do thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng, chống đại dịch COVID-19 nên Đại hội diễn ra muộn hơn dự kiến. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Yên Phong được thực hiện đồng bộ, chu đáo. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình Đại hội được chuẩn bị công phu, có chất lượng, đánh giá sát đúng với tình hình của Đảng bộ, địa phương. Công tác nhân sự cấp ủy được bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc mở rộng dân chủ, thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Đại hội bầu một lần đủ số lượng 39 cấp ủy viên, đúng cơ cấu; các đồng chí cán bộ chủ chốt trúng cử với số phiếu cao; tỷ lệ cán bộ nữ, tuổi trẻ tăng hơn so với nhiệm kỳ trước.

Đến ngày 15/7/2020, đã có 7/11 đảng bộ trên cơ sở tổ chức thành công đại hội (đạt 64%), đó là đảng bộ huyện Yên Phong, Tiên Du, Gia Bình, Lương Tài, Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh, Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Quân sự tỉnh. Trong đó có 5/11 đảng bộ trực thuộc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại Đại hội, đó là đảng bộ huyện Tiên Du, Gia Bình, Lương Tài, Đảng bộ Thị xã Từ Sơn và Đảng bộ Khối CCQ và DN tỉnh. Hiện nay, các đảng bộ còn lại đang khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị và sẽ hoàn thành đại hội trước ngày 31/8/2020.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác chuẩn bị Đại hội được thực hiện chu đáo, đúng quy định, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thực hiện đúng quy trình. Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Báo cáo chính trị được tổ chức lấy ý kiến sâu rộng tới các chi bộ, các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp ủy các thời kỳ, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân. Bên cạnh đó, kinh phí cho Đại hội cũng được quan tâm hơn so nhiệm kỳ trước. Công tác thông tin, tuyên truyền được tập trung chỉ đạo và coi trọng cả trước, trong, sau Đại hội đã tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong Đảng bộ và nhân dân địa phương. Quy trình Đại hội theo đúng hướng dẫn và đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19... Nhìn chung, Đại hội thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục quy định và đạt kết quả cao, bảo đảm yêu cầu, nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh uỷ đề ra, tạo được niềm tin và tinh thần phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được là hết sức quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc, công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở vẫn còn những hạn chế, thiếu sót. Đó là, Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của một số cấp uỷ còn mang tính dàn trải, số liệu chưa sát với thực tế; phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ còn thiếu cụ thể, chưa nêu rõ được các giải pháp đột phá. Việc tham gia ý kiến đóng góp vào các văn kiện đại hội cấp trên còn chung chung. Một số thành viên Đoàn chủ tịch kinh nghiệm còn hạn chế, điều hành còn lúng túng, giải đáp các ý kiến tham luận chưa cụ thể, chặt chẽ…

Thực tế cho thấy với trách nhiệm chính trị, sau Đại hội, cấp ủy cơ sở đã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong Đảng và nhân dân kết quả đại hội; phát động phong trào thi đua trong toàn đảng bộ và nhân dân, các lực lượng vũ trang, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các tổ chức cơ sở đảng cũng tiến hành kiện toàn các chức danh và phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy viên. Xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, xây dựng chương trình công tác toàn khóa, phân công công tác để nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội; sắp xếp cán bộ sau Đại hội, kịp thời kiện toàn về tổ chức, nhân sự. Cấp ủy cấp trên cần tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là xây dựng nội bộ thật sự đoàn kết để làm hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Phát huy những kết quả nói trên, cùng sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ là tiền đề quan trọng để các đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở còn lại ở Bắc Ninh được tổ chức thành công trong thời gian tới./.

Vũ Linh