Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức bầu cử tại huyện Lương Tài. (Ảnh: PV).

Với công tác chuẩn bị đầy đủ, toàn diện, công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện Lương Tài được triển khai đúng quy trình, theo hướng dẫn của cấp trên. Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng Luật, an toàn, tiết kiệm, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đứng thứ 2 trong tỉnh; Lựa chọn được đại biểu tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Kết quả, đã bầu đủ số lượng 2 ĐBQH; 4 đại biểu HĐND tỉnh; 30/31 đại biểu HĐND huyện và 336/359 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả, sự thành công của cuộc bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp tại huyện Lương Tài. Đề nghị huyện chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND huyện đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định, đảm bảo bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. HĐND huyện phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả. Đề nghị các đại biểu trúng cử bắt tay ngay vào thực hiện các chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân; Huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, vận động ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch COVID-19.

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn huyện cũng được tuyên dương, khen thưởng./.

TL