Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức bầu cử tại huyện Thuận Thành. (Ảnh: bacninhtv.vn).

Cùng với các địa phương khác, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại huyện Thuận Thành nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử (UBBC) cùng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên cuộc bầu cử trên địa bàn đã thành công tốt đẹp, đạt yêu cầu đề ra, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của toàn dân.

Thực hiện các quy định hiện hành về nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh hoàn thành việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 56/56 người ứng cử đại biểu HĐND huyện; Người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 803 người.

Quá trình chuẩn bị bầu cử, danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử đã cung cấp đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch để cử tri có thể nghiên cứu, lựa chọn những người xứng đáng nhất để bầu làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức phù hợp. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên 136 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện đã đồng loạt khai mạc ngày bầu cử đảm bảo trang trọng, đúng thời gian theo quy định. Tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,2%. Đã bầu đủ số ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND cấp xã theo đúng quy định.

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn huyện Thuận Thành cũng được tuyên dương, khen thưởng./.

TL