Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: PV).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan cho biết, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh diễn ra trong bối cảnh Bắc Ninh đang triển khai quyết liệt các giải pháp để khống chế, đẩy lùi dịch Covid-19, từng bước khôi phục, phát triển kinh tế và tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị lần này sẽ thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, qua đó, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trên các lĩnh vực trong giai đoạn 2021 - 2026 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua Quyết định số 106/QĐ-TW ngày 01/6/2021 của Ban Bí thư về chỉ định đồng chí Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo, nhất là 13 nhiệm vụ, giải pháp và các Đề án, Chương trình, Kế hoạch trọng tâm triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, tham gia đóng góp, bổ sung một số giải pháp, Chương trình, Đề án thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công tác quy hoạch và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đáp ứng các tiêu chí xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan nhấn mạnh, các nội dung trong Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có vai trò quan trọng để Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sớm đi vào cuộc sống; đề nghị từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Trung ương, tỉnh, tiến hành rà soát kỹ các nội dung, chương trình thuộc lĩnh vực phụ trách để góp ý, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo để Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong tháng 6/2021.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch với tinh thần quyết liệt, không chủ quan lơ là, nhất là ở những địa bàn mới được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế, quyết tâm sớm đẩy lùi dịch Covid-19, trở lại cuộc sống bình thường cho người dân. Cùng với đó, tiếp tục triển khai các giải pháp để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra./.

QM