Cụ thể, chiều 28/6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 28 điểm cầu của 28 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh, Nguyễn Quốc Chung phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh. (Ảnh: XM).

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết, quy định của T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện tốt tham mưu công tác tổ chức cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và công tác cán bộ thuộc diện Ban Tổ chức được phân quyền giải quyết. Đặc biệt vừa qua, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu chuẩn bị nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo các Ban, cơ quan của HĐND cấp tỉnh, chỉ đạo rà soát việc bố trí các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện và cấp xã sau khi có quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử…

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng yêu cầu Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh tiếp thu nghiêm chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức T.Ư tại hội nghị để triển khai cụ thể hóa vào nhiệm vụ của các địa phương, của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: Tham mưu thực hiện hiệu quả các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của T.Ư liên quan đến nhiệm vụ của Ngành; triển khai Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2021-2030; xây dựng phần mềm Quản lý dữ liệu hồ sơ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị tỉnh; thực hiện các công việc liên quan đến kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo; tăng cường phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, phát triển Đảng khu vực nông thôn; chỉ đạo Đại hội đối với một số tổ chức đoàn thể; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…từ đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2021./.

QM