Nông dân xã Lai Hạ thu hoạch cà rốt.

Với đặc thù là một xã thuần nông, để lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng ủy xã Lai Hạ xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải giúp người dân tiếp cận và ứng dụng được tiến bộ khoa học trong sản xuất, do vậy hàng năm Đảng ủy đã xây dựng Nghị quyết với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát với thực tế địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đào đạo nghề nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đi đôi với đó, chỉ đạo UBND xã và các ngành đoàn thể đẩy mạnh thực hiện các mô hình liên doanh, liên kết trong đầu tư, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất tập trung hàng hóa.

Kết quả, trong 5 năm qua, tốc độ phát triển kinh tế toàn xã đạt khá, Các chỉ tiêu về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản năm sau cao hơn năm trước, đều đạt và vượt chỉ tiêu đại hội. Duy trì diện tích gieo trồng hàng năm đạt 100% kế hoạch. Tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật đưa những giống lúa, cây mầu có  giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,2 triệu đồng/người/năm (đạt 180% chỉ tiêu đại hội).Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,47% . Trong nhiệm kỳ qua trên địa bàn xã đã được đầu tư xây dựng các công trình với tổng số tiền hơn 136 tỷ đồng, xã đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới làm thay đổi bộ mặt của địa phương, xứng danh quê hương khoa bảng Hàn Thuyên. Công tác giáo dục, y tế được chăm lo phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng toàn diện, về chính trị, tư tưởng và tổ chức, kết nạp mới 33 đảng viên (đạt 194% so với chỉ tiêu đại hội),  hàng năm có trên 93% số đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tăng 123% so với chỉ tiêu đại hội), Đảng bộ luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tìm hiểu được biết, để thực hiện có hiệu quả và nhanh chóng đưa các nghị quyết về phát triển kinh tế đi vào cuộc sống, Đảng bộ xã Lai Hạ đã tổ chức quán triệt đến các chi bộ và đảng viên, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, phân công các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã phụ trách các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Chỉ đạo UBND xã và các ngành đoàn thể tạo điều kiện để nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn ở NHCSXH và ngân hàng NN&PTNT. Hiện nay tổng dư nợ của các ngân hàng cho nhân dân địa phương vay vốn  phát triển kinh tế nhiều tỷ đồng.

Sự tăng cường lãnh đạo của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện và phát huy được tính tích cực vươn lên của nhân dân địa phương. Trên địa bàn các thôn có nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu của nhân dân. Các hoạt động dịch vụ, ngành nghề ở địa phương phát triển mạnh như: dịch vụ nông nghiệp, vận tải, nghề mộc, nghề may công nghiệp, cơ khí, xây dựng... đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong và ngoài xã. Tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho kinh tế hộ gia đình ở địa phương. Mức thu nhập bình quân đầu người của xã Lai Hạ đến nay đạt 43,2 triệu đồng/năm, vượt 5 triệu đồng so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội trước đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,47%.

Đặc biệt trong phong trào xây dựng NTM, xã Lai Hạ đã ưu tiên xây dựng các công trình quan trọng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, học tập, sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, các thôn đã huy động, vận động được tổng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới là 136 tỷ đồng, Nhân dân tự nguyện hiến hàng nghì mét vuông đất ở, tháo rỡ hàng nghìn mét tường rào, công trình phụ làm đường giao thông xây dựng các công trình phúc lợi, đóng góp hàng trục nghìn ngày công lao động, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, vệ sinh môi trưởng, trồng hoa làm đẹp thôn xóm, những nơi công cộng ở địa phương.

Những kết quả đạt được từ công tác lãnh đạo trong phát triển kinh tế- xã hội của xã Lai Hạ đã từng bước tạo cho nhân dân niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tính tiên phong của cán bộ đảng viên. Những giải pháp sát, đúng, phù hợp với thực tế của địa phương sẽ là cơ sở quan trọng để kinh tế xã hội của Lai Hạ trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục có những khởi sắc, có những bước đi vững; đời sống người dân không ngừng được cải thiện./.

TL