Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư TT huyện ủy; Nguyễn Chí Cường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Lưu Văn Mùi, UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Yên Phong. Cùng về dự có các đồng chí đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các tập thể, cá nhân tiêu biểu phong phong trào thi đua yêu nước huyện.Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Giai đoạn 2015 - 2020, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Yên Phong đã tường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tích cực, thực hiện có hiệu quả Luật Thi đua, Khen thưởng; các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng; Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Để thực hiện tốt các phong trào thi đua, UBND huyện đã thành lập 06 khối thi đua trên địa bàn huyện, gồm: Khối các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể; Khối cơ quan quản lý nhà nước; Khối các đơn vị sự nghiệp huyện; Khối các xã, thị trấn; Khối Giáo dục và Đào tạo; Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh . Hàng năm các Khối thi đua đã phát động, triển khai các phong trào thi đua; đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua công khai, dân chủ kịp thời, đúng quy định. UBND huyện thường xuyên kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp.

Trong 05 năm qua, hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt chương trình thi đua do tỉnh và huyện phát động, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hoá xây dựng và đăng ký giao ước chương trình thi đua của cơ quan, đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tiễn. Hoạt động của Huyện uỷ - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ đã chỉ đạo, triển khai tổ chức nhiều hoạt động thi đua với nội dung ý nghĩa phong phú, đa dạng.  Các  phong trào thi đua mang màu sắc phong thái mới, phát động toàn diện, tập trung ưu tiên cho tăng trưởng nền kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản xuất hàng hoá, cải thiện đời sống nhân dân, nêu gương “Người tốt - Việc tốt” đã thu được nhiều kết quả tốt. Nhiều đơn vị, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được các cấp, các ban, ngành, đoàn thể ghi nhận và khen thưởng. Công tác khen thưởng của huyện ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, chặt chẽ, chính xác và kịp thời; có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức cũng như trong chỉ đạo thực hiện. Việc khen thưởng người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân được chú trọng, từ các phong trào thi đua trên các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình mới, các tập thể, cá nhân điển hình. Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới về phương pháp, quy trình bình xét, thủ tục hồ sơ khen thưởng. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, được Đảng, Nhà nước và các cấp ghi nhận: 06 Huân chương các loại, 04 cờ thi đua của Chính phủ, 05 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 11 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, 14 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 82 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh đó là những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước của huyện nhà đạt được trong giai đoạn 2015-2020.

Những thành tích của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong thời gian qua là kết quả của việc phát huy truyền thống yêu nước của quê hương, tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu và nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, quân và dân huyện nhà, tạo nên sức mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tạo ra bước chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế tăng trưởng cao, GDP tăng bình quân 14.3%, là huyện có tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; văn hoá - xã hội tiếp tục duy trì và phát triển; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vữngvà ổn định; hệ thống chính trị được xây dựng ngày càng vững mạnh tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Mục tiêu nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nước huyện Yên Phong giai đoạn 2020-2025, Thi đua yêu nước phải gắn liền với thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo từng thời kỳ, từng giai đoạn. Tập trung khai thác và phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dânđể hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tếgiai đoạn 2020-2025 tăng trên 10%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 99,5 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 0,3%, khu vực công nghiệp và xây dựng là 96,2%, khu vực dịch vụ là 3,5%.  Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 12 %/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm trên 35% GRDP hàng năm. Đảm bảo ổn định sản xuất nông nghiệp, phấn đấu giá trị sản xuất đạt đạt 110 triệu đồng/ha.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những thành tích xuất sắc của cán bộ và nhân dân huyện Yên Phong, các tập thể và cá nhân đã đạt được thành tích trong giai đoạn 2015 - 2020, những bông hoa tươi thắm và tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua yêu nước của huyện trong 5 năm qua.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong  đã quyết định khen thưởng cho 7 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Đại hội  cũng đã phát động thi đua trong toàn Đảng, toàn dân lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tỉnh Bắc Ninh lần thứ V, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X./.

Phan Anh