Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin gửi đến bạn đọc một số hình ảnh về công tác chuẩn bị bầu cử và thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.


Công tác tuyên truyền bầu cử được coi trọng

Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường Tiền An.

Nhà Văn hóa Khu phố Đọ Xá, phường Ninh Xá.

Tích cực chuẩn bị bầu cử...

Việc tuyên truyền bầu cử được thực hiện với nhiều hình thức.


Công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bầu cử Nhà văn hóa Khu Phố Mới, phường Ninh Xá đã cơ bản hoàn thành.

Việc giãn cách xã hội được người dân tuân thủ nghiêm chỉnh.

Những phố dài vắng vẻ...

Các cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu đều ngừng hoạt động đúng theo quy định...

Trần Hóa