Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong ngày 20/2 về không khí lễ hội và sắc màu lung linh của sự kiện tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Khu vực đường chính dẫn vào Trung tâm văn hóa Kinh Bắc
Công tác tuyên truyền được tỉnh Bắc Ninh chú trọng quan tâm
Thư viện tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng cho sự kiện


Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh cũng là nơi diễn ra một số sự kiện của Festival 
Bắc Ninh đã tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện 
Khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ
Pano, áp phích truyền thông về sự kiện được bố trí ở các vị trí giao thông thuận lợi