Đồng thời, phát huy vai trò đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức trong đào tạo, bồi dưỡng LLCT, chuyên môn, nghiệp vụ.

Đây là một số nhiệm vụ trọng tâm mà Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gia Bình xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những năm qua, xác định rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ LLCT trong công tác xây dựng Đảng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gia Bình luôn tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Quang Ba, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gia Bình cho biết, bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ huyện ủy, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, Trung tâm đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Đảng viên và các đối tượng khác phù hợp với yêu cầu, tham mưu với Ban Thường vụ huyện ủy mời Báo cáo viên có chất lượng truyền đạt thông tin hiệu quả thiết thực về tình hình quốc tế, trong nước và trong tỉnh tại các hội nghị thông tin chuyên đề, các lớp học, lớp tập huấn.

Đồng chí Nguyễn Quang Ba, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gia Bình tặng khen thưởng các học viên xuất sắc lớp đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2020 (Ảnh: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gia Bình)

Cùng với đó, tham mưu thành lập đội ngũ giảng viên kiêm chức huyện đủ năng lực, trình độ; chủ động xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động hàng năm; phân công giảng viên theo lịch học tập của từng lớp, lập danh sách học viên, chuẩn bị kinh phí, tổ chức lớp học chặt chẽ theo quy định...

Trong suốt giai đoạn 2015 - 2020, đơn vị luôn được tỉnh đánh giá cao, là đơn vị nhóm đầu trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng LLCT, chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, năm 2020, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm đã khéo léo vận dụng tình hình thực tiễn của đơn vị, mở 29 lớp đào tạo, bồi dưỡng (đạt 126% kế hoạch năm), trong đó có 03 lớp đối tượng kết nạp Đảng, 02 lớp Đảng viên mới, 4 lớp bồi dưỡng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, 04 lớp bồi dưỡng chuyên đề tôn giáo và hội nhập quốc tế, 16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ khối đảng, đoàn thể, và quản lý nhà nước.

Có thể khẳng định, có được những kết quả trên là do Trung tâm đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của cán bộ công chức, tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phù hợp thực tế địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Quang Ba, ngay từ đầu nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Trung tâm xác định không ngừng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, trọng tâm là đào tạo trình độ sơ cấp LLCT, bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng, Đảng viên mới, bồi dưỡng các chuyên đề cho cán bộ chủ chốt cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức trong đào tạo, bồi dưỡng LLCT, chuyên môn và nghiệp vụ.

Các học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng tham quan, dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gia Bình)
Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục LLCT đến từng cán bộ, Đảng viên; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trong huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dài hạn và hàng năm cho cán bộ cơ sở, đảng viên; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, LLCT và nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức.

“Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ các tài liệu, thông tin phục vụ tổ chức, truyền đạt các Chỉ thị, Nghị quyết và giảng dạy các chương trình bồi dưỡng LLCT theo quy định; thực hiện đầy đủ chế độ quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức... góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của nhà nước”, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Gia Bình chia sẻ.

Kế thừa và phát huy truyền thống 20 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ, giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gia Bình sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa Trung tâm trở thành lá cờ đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Anh Tuấn