Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn  (phải) trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Trần Huy Phương (Ảnh: bacninh.gov.vn)

 

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh Phùng Đức Chiến thông qua quyết định số 1168 ngày 26/3/2024 của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Trần Huy Phương - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn trao quyết định của Ban Bí thư về chỉ định ông Trần Huy Phương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón nhấn mạnh việc luân chuyển cán bộ là việc làm thường xuyên của Đảng, giúp cán bộ được luân chuyển có điều kiện gần gũi, sâu sát cơ sở, gắn lý luận với thực tiễn, tiếp tục rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Ông Trần Huy Phương làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ năm 2006. Ông là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có tư duy đổi mới, khả năng tổng hợp, tham mưu, chỉ đạo tốt công tác kiểm tra Đảng.

Trên cương vị mới, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón đề nghị ông Trần Huy Phương tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực học tập, rèn luyện, chủ động tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra Đảng.

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón cũng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và cán bộ, nhân dân trong tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để ông Trần Huy Phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
PV