Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ tỉnh Bắc Ninh, là Đại hội “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh khóa XVI; đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh cả nước cũng như tỉnh Bắc Ninh đang ra sức thực hiện các biện pháp phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 với rất nhiều khó khăn thách thức để đảm bảo mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa duy trì và phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phương Mai, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh khóa XVI phát biểu tại buổi họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra ngày 05/10/2021 (Ảnh: Anh Tuấn)

Đồng chí Nguyễn Phương Mai, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh khóa XVI cho biết, Đại hội lần này đánh dấu mốc son sau 24 năm tái lập Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh với nhiều thành tích đã đạt được dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp, giúp đỡ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; sự đồng thuận ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức Hội.

Đại hội sẽ tổ chức theo hình thức tập trung tại Hội trường A, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh với sự tham dự của 355 đại biểu trong đó có 235 đại biểu chính thức. Trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, sự kiện sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến, điểm cầu trung tâm sẽ kết nối đến 07 điểm cầu các đơn vị huyện Lương Tài, Tiên Du, Gia Bình, Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong và thị xã Từ Sơn.

Dự kiến Đại hội sẽ bầu 31 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành (giảm 2 đồng chí so với nhiệm kỳ trước), 10 đồng chí vào Ban Thường vụ (giảm 1 đồng chí so với nhiệm kỳ trước), đồng thời bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm 11 thành viên, trong đó có 1 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội đương nhiệm.

Mục tiêu của nhiệm kỳ 2021 - 2026 là tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Theo đồng chí Nguyễn Phương Mai, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVII phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt 100% cơ sở Hội duy trì thường xuyên hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe, mỗi Chi hội có 01 câu lạc bộ phụ nữ hát Quan họ, 1 câu lạc bộ thể dục thể thao, 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ; giúp ít nhất 1.260 hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, ra khỏi diện cận nghèo; phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 6.000 lao động nữ (70% có việc làm); 200 phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh; hỗ trợ thành lập mới 03 hợp tác xã/tổ liên kết/doanh nghiệp do phụ nữ quản lý, điều hành.

Cùng với việc tăng thêm 6.000 hội viên, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh sẽ vận động, hỗ trợ ít nhất 3.150 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch bền vững; 630 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh; 30% gia đình hội viên, phụ nữ thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình, sử dụng vi sinh IMO xử lý rác thải tại nguồn.

Ngoài ra, Ban Chấp hành khóa mới có nhiệm vụ xây dựng người phụ nữ Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức Hội cũng như vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Đồng thời, tập trung phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp, xây dựng văn hóa tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống Hội, nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại./.

Anh Tuấn