Sáng 20/6, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thuận Thành khoá XXIII tổ chức hội nghị lần thứ 16. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trong thời gian tới; Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Đức Thắng)

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ ngay từ đầu năm 2024, Thị uỷ thống nhất, tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, tích cực tháo gỡ khó khăn để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết, kết luận đã ban hành.

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo cấy vụ xuân là 4.356,3 ha, năng suất bình quân đạt 66 tạ/ha, sản lượng đạt 29.187 tấn…

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, thông tin - truyền thông được duy trì tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đức Thắng)

Từ nay tới cuối năm, Đảng bộ Thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các dự án giao đất dân cư dịch vụ; quản lý chặt chẽ các nguồn thu bảo đảm thu đúng, thu đủ theo chính sách. Thực hiện hiệu quả các kết luận sau thanh tra; tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn; chủ động công tác tuyển quân năm 2024; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân…

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Thuận Thành đạt được thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải chỉ ra giải pháp trong thời gian tới như: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng đường vành đai 4, tập trung giải quyết tình trạng bán đất trái thẩm quyền còn tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình để hoàn thiện các thiết chế của thị xã; tập trung rà soát, giải quyết khiếu nại tố cáo của Nhân dân ngay tại cơ sở; chú trọng công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên./.

PV