Theo báo cáo nhanh về kết quả Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh Bắc Ninh, nhìn chung, nội dung, chương trình các Đại hội và kết cấu các phiên làm việc cơ bản phù hợp, logic, chặt chẽ, đảm bảo thời gian, nội dung theo đúng yêu cầu Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 08-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Trung ương; không khí đại hội được diễn ra trang trọng, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và an toàn tuyệt đối về phòng, chống dịch, cũng như tạo được niềm tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc điều hành của Đoàn chủ tịch khá tốt; tác phong điều hành của các thành viên tự tin, nghiêm túc, rõ ràng, mạch lạc, bám sát nội dung, chương trình và kịch bản.

Các tham luận, đóng góp tại Đại hội khá sôi nổi, nội dung phong phú, đề cập toàn diện các lĩnh vực, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và những vấn đề được quan tâm khác, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Thời gian dành cho tham luận tương đối hợp lý và được bố trí linh hoạt, xen kẽ với công tác bầu cử; bình quân mỗi Đại hội có 17 tham luận trực tiếp, có nơi trên 20 tham luận như Đảng bộ thị xã Từ Sơn, Đảng bộ thành phố Bắc Ninh, Đảng bộ huyện Gia Bình.

Quang cảnh Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: Anh Tuấn)

Đã có 369 đồng chí được bầu vào cấp uỷ, giảm 51 đồng chí so với khoá trước (do giảm 01 đảng bộ và thực hiện chủ trương giảm 5% số lượng cấp uỷ).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 05 đơn vị là Đảng bộ huyện Tiên Du, Đảng bộ huyện Gia Bình, Đảng bộ huyện Lương Tài, Đảng bộ thị xã Từ Sơn, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh để bầu trực tiếp Bí thư, góp phần mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại biểu dự đại hội, nâng cao vai trò, trách nhiệm, uy tín của người đứng đầu cấp uỷ, phát huy trí tuệ, đề cao ý thức trách nhiệm của toàn đảng bộ và đại biểu dự đại hội… Kết quả 4/5 đồng chí Bí thư trúng cử với số phiếu đạt 100%; 01 đồng chí trúng cử với số phiếu 98,99% (trong đó có 01 phiếu không hợp lệ).

Công tác nhân sự cấp uỷ được chỉ đạo bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc mở rộng dân chủ, thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh uỷ. Đại hội bầu một lần đủ số lượng cấp ủy, phiếu bầu tập trung cao, các đồng chí được cấp uỷ khoá trước chuẩn bị đều trúng cử, nhiều đồng chí cán bộ chủ chốt trúng cử với số phiếu cao. Tỷ lệ cán bộ nữ cao hơn nhiệm kỳ trước (ví dụ thành phố Bắc Ninh 10 đồng chí, chiếm 25,64%; huyện Tiên Du 10 đồng chí, chiếm 26,3%), chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Du nhiệm kỳ 2020 -2025 có 10 đồng chí là nữ (Ảnh: Anh Tuấn)


Công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được quan tâm chỉ đạo; công tác phục vụ đại hội thực hiện chu đáo đã góp phần vào thành công của đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức và điều hành của một số thành viên trong Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu còn chưa linh hoạt, bị động, lúng túng. Tham luận tại Đại hội có nơi còn chung chung, thiếu cụ thể, chưa xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đặt ra trên các lĩnh vực công tác. Ý kiến tham luận tại Đại hội đóng góp vào văn kiện của Trung ương, của tỉnh và báo cáo chính trị của đảng bộ, phần lớn xuôi chiều theo nội dung dự thảo báo cáo chính trị. Ít ý kiến mang tính phản biện, ít đề xuất những giải pháp đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng đảng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan, từ kinh nghiệm của các đại hội cấp trên cơ sở, Tỉnh ủy Bắc Ninh rút ra một số kinh nghiệm, đó là phải tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên, nhất là những yêu cầu và nội dung mới; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên từ việc chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự và công tác tổ chức đại hội; tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, trước hết là sự vào cuộc của cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, cấp ủy viên, tổ công tác chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuẩn bị đại hội. Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc; nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới nếu có vấn đề phát sinh, ảnh hưởng đến tiêu chuẩn cấp ủy cần chỉ đạo xác minh, làm rõ, đồng thời chủ động báo cáo cấp ủy cấp trên cho ý kiến chỉ đạo.

Đoàn Chủ tịch phải có định hướng những vấn đề cần tập trung thảo luận. Tại đại hội, phải phân bổ ý kiến tham luận trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân; cân đối giữa các chi bộ cơ quan và đảng bộ các xã, phường, thị trấn.

“Công tác tuyên truyền trước trong và sau đại hội phải chủ động, có kế hoạch cụ thể, thiết thực, các địa phương nên quan tâm các công trình phục vụ dân sinh, tạo sự tin tưởng, tâm lý phấn khởi trong Nhân dân hướng về Đại hội”, đồng chí Đào Hồng Lan nhấn mạnh./.

Anh Tuấn