Trong đó, chú trọng tự phát hiện, xử lý TNTC của các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”.

Ngày 26/9, BCĐ phòng chống TNTC tỉnh tổ chức họp phiên thứ 2 nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống TNTC tỉnh.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ; các đồng chí là thành viên BCĐ phòng chống TNTC tỉnh.

Báo cáo tại phiên họp chỉ rõ, được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 6/2022, các thành viên BCĐ đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức 01 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về công tác cán bộ và các văn bản liên quan đến công tác phòng chống TNTC; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp (Ảnh: Đức Thắng)

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với những kết quả đạt được trong quý III/2022 của BCĐ; đồng thời, tập trung thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong quý IV/2022.

Cụ thể, Quý III, BCĐ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đề ra. Sau khi được thành lập, kiện toàn và đi vào hoạt động, BCĐ, các thành viên BCĐ bám sát quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống TNTC: thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và các Kết luận cuộc họp, phiên họp của BCĐ Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống TNTC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó chú trọng công tác tự phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực của các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”; các thành viên BCĐ tham mưu Tỉnh ủy tổ chức 1 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về công tác cán bộ và các văn bản liên quan đến công tác phòng chống TNTC; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo 169-BC/TU, ngày 14/7/2022 về sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 65-QĐ/TW, ngày 3/2/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng; Kế hoạch sơ kết Chỉ thị 26-CT/TU, ngày 25/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Quý IV, BCĐ tiếp tục bám sát Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của các thành viên, chương trình công tác 6 tháng cuối năm; các chỉ đạo của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống TNTC tại các cấp ủy, tổ chức đảng, lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề được phân công quản lý, theo dõi, phụ trách.

Đồng thời, đưa 1 vụ việc, 3 vụ án vào diện theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý của BCĐ, gồm: Vụ việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắcxin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại dự án khu đô thị mới Quế Võ; Vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong; Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực xảy ra trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề xuất đưa các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo của BCĐ theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn dẫn lời Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương về phòng chống TNTC Nguyễn Phú Trọng: “Phòng chống TNTC không phải cốt là kỷ luật được nhiều cán bộ mà làm sao cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa. Qua đấy, chỉ ra được những khiếm khuyết, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện công việc để cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên nhìn vào đấy tự soi, tự sửa, tự rút kinh nghiệm, đấu tranh với cái sai, cái xấu…, đảm bảo sự ổn định tình hình chính trị xã hội của đất nước, của từng địa phương để tiếp tục phát triển”.

Từ đó, đồng chí Trưởng BCĐ đề nghị các thành viên BCĐ thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những vấn đề cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo và giải pháp cụ thể để làm căn cứ triển khai thực hiện tốt công tác của BCĐ phòng chống TNTC tỉnh trong thời gian tới đúng với chỉ đạo của Trung ương, xứng đáng với sự kỳ vọng của Nhân dân./.

 

PV