Sáng 5/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc đã diễn ra Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề), HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh; Tạ Thị Yên, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội; các đồng chí Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng các Ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh vừa được miễn nhiệm và bầu bổ sung (Ảnh: Đức Thắng)

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, thông qua 16 Tờ trình, Báo cáo của UBND tỉnh với nhiều nội dung quan trọng như: Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; Tờ trình đề nghị ban hành Quy định hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030; Tờ trình đề nghị ban hành Quy định nội dung, mức chi công tác tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi, công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Tờ trình đề nghị ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc; Làng quan họ thực hành; Các câu lạc bộ dân ca Quan họ ngoài tỉnh… xem xét, cho ý kiến vào các báo thẩm tra của HĐND tỉnh; Thảo luận các nội dung của kỳ họp; Công tác tổ chức cán bộ và lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh: Với quan điểm “kịp thời, vì sự phát triển chung của tỉnh”, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 13 để thảo luận, xem xét, thông qua các Nghị quyết chuyên đề, tạo cơ sở pháp lý cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn; Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực và phân bổ, điều hành ngân sách kịp thời, hiệu quả… Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Toàn cảnh kỳ họp (Ảnh: Đức Thắng)

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp, đề nghị các đại biểu tiếp tục đổi mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung vào những nội dung trọng tâm, thiết thực được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm.

Tại đây, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Trọng Tân trình bày Tờ trình của UBND tỉnh để HĐND tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các cá nhân nêu trên.

Ông Nguyễn Trung Hiền, sinh ngày 21/5/1973; nguyên quán: Xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ngày vào Đảng: 12/1/2004; Lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử; Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh.

Ông Trần Đăng Sâm, sinh ngày 17/9/1971; Nguyên quán: Xã Hoài Thượng, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngày vào Đảng: 01/12/1991; Lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật; Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh./.

Anh Tuấn