Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Quang (Ảnh: Diên An)

Đợt 7/11/2020, Đảng bộ thành phố Bắc Ninh có 103 đảng viên vinh dự được trao Huy hiệu từ 30 đến 75 năm tuổi Đảng, trong đó Đảng bộ phường Tiền An có 05 đảng viên được nhận Huy hiệu gồm: 01 đảng viên 75 năm tuổi Đảng, 01 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 01 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 40 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang chúc mừng các đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này, nhấn mạnh đây không chỉ là vinh dự của cá nhân đảng viên mà còn là niềm vui, niềm tự hào của Chi bộ, Đảng bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt, đồng thời, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên trong suốt thời gian công tác cũng như khi về nghỉ chế độ tại quê hương.

Dịp này, đồng chí cũng đề nghị các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng của người đảng viên Cộng sản, bản thân và gia đình luôn gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Cùng với đó, luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm để xây dựng phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh ngày càng phát triển hơn nữa./.

 

PV