Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: BM)

 

Ngày 26/11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2022, với sự quyết liệt trong điều hành, tổ chức và triển khai nhiệm vụ được giao, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông qua và ban hành 3 Nghị quyết, 2 Quyết định, 9 kế hoạch, chương trình và các văn bản chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực của ngành.

Công tác giải quyết việc làm, cung ứng nguồn lao động cơ bản đáp ứng nhu cầu nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các tập đoàn lớn. Công tác chăm lo cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em và người yếu thế được triển khai thường xuyên, kịp thời, đúng quy định.

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Sở đã phối hợp với các ngành, địa phương hỗ trợ cho hơn 8.100 đơn vị, doanh nghiệp, 368 hộ kinh doanh, hơn 604 nghìn người lao động với tổng số tiền gần hơn 778 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoàn thành 100% kế hoạch chi trả chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với hơn 163.600 lượt lao động được hỗ trợ, tổng kinh phí hơn 199,5 tỷ đồng…

Năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng đến thị trường lao động theo hướng hiện đại, đầy đủ, phù hợp với những cam kết quốc tế, vận hành linh hoạt nhằm kết nối cung - cầu lao động, huy động và sử dung hiệu quả nguồn nhân lực; kiện toàn tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Trong đó, phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%; tuyển mới giáo dục nghề nghiệp 55 nghìn người; đưa 1.300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,05%; duy trì 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công; an sinh xã hội, phúc lợi được bảo đảm; mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: bacninh.gov.vn)

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đạt được. Về nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn ngành tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành; đánh giá đầy đủ, khách quan những việc tồn đọng, kéo dài, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân để đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời hoặc kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc không để kéo dài.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động và hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp; huy động các nguồn lực hỗ trợ các đối tượng yếu thế, giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững; chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, giảm tai nạn, thương tích ở trẻ em; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ, quan tâm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, từng bước số hóa hồ sơ, thủ tục để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ quản lý của ngành./.

 

KL