Đây là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh tại phiên họp thành viên năm 2023 do UBND tổ chức ngày 25/5.

Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm ứng dụng công nghệ cao (Bộ Công an). Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban: Ngô Văn Liên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang phát biểu chỉ đạo tại phiên họp (Ảnh: Đức Thắng)

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, năm 2022, bám sát chỉ đạo của cấp trên, Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh chủ động tham mưu tổ chức triển khai hiệu quả các mặt công tác; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh mạng, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong bảo vệ an ninh mạng; công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên mạng Internet từng bước đạt những kết quả tốt; công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội đạt được kết quả tích cực.

Các thành viên Tiểu ban, Tổ giúp việc Tiểu ban tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Phiên họp cũng công bố quyết định kiện toàn thành viên Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh và Tổ giúp việc của Tiểu ban.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hương Giang yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng; không đăng tải, chia sẻ hoặc viết bài, bình luận ủng hộ những thông tin trái với quan điểm, chủ trương hoặc những thông tin có nội dung xấu, độc hại, sai sự thật, chưa được xác minh, kiểm chứng; chủ động nghiên cứu, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị quản lý.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, bảo đảm thông tin chính xác, nhanh chóng, đầy đủ; đính chính các thông tin thiếu chính xác, sai sự thật, không để các phần tử cơ hội lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Giao Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng của cơ quan thường trực Tiểu ban chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc; bảo vệ an ninh hệ thống mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng nước ngoài nhằm vào hệ thống thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác thông tin, tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; tuyên truyền Luật An ninh mạng và phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh hướng dẫn, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, địa phương; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho lực lượng bảo vệ an toàn hệ thống thông tin của các cơ quan, ban, ngành, địa phương.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ trong bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên không gian mạng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp viễn thông tăng cường công tác quản lý thuê bao, sim điện thoại nhằm hạn chế điều kiện hoạt động của tội phạm, đồng thời, tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật./.

PV