Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Thị xã Từ Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong các ngày 10 - 12/8 với sự tham dự của 266 đại biểu trên tổng số hơn 6.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân Thị xã Từ Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực,hoàn thành 23/27 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XVII đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt.

Quy mô kinh tế được mở rộng, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu nằm trong 3 địa phương dẫn đầu toàn tỉnh. Kết cấu hạ tầng được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại, làm thay đổi rõ nét diện mạo đô thị và nông thôn. Năm 2016, Thị xã Từ Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Thị xã Từ Sơn được công nhận là đô thị loại III vào năm 2018.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: Huệ Lương)

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 ước đạt 100% kế hoạch. Thu ngân sách hàng năm tăng, năm 2020 dự kiến gấp 3,5 lần năm 2015. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường, xây dựng cơ bản được tăng cường. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển toàn diện; đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt; an sinh và phúc lợi xã hội được bảo đảm. Giáo dục đào tạo có bước phát triển mới, cơ sở vật chất được đầu tư, chất lượng giáo dục được nâng lên. Tỷ lệ phòng học kiên cố, trường chuẩn quốc gia đạt 100%, vượt chỉ tiêu Đại hội.

Hệ thống y tế được hiện đại hóa, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân được đảm bảo. Giải quyết việc làm, vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo, thực hiện chính sách với người có công và gia đình người có công đạt kết quả tích cực. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường.

Bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có nhiều đột phá về cải cách hành chính, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và Nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Thị xã cũng triển khai nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác xây dựng Đảng; hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đổi mới, lòng tin của Nhân dân nâng cao.

Các đại biểu sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã khoá XVII, từ đó xác định rõ phương hướng, mục tiêu đến năm 2025.

Cụ thể, tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 7%/năm, GRDP bình quân đầu người 9.876 USD, tỷ lệ lao động qua đào tạo 77,8%.

Tiếp tục thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa phát triển bền vững, ứng dụng những thành tựu mới của cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng chính quyền điện tử, đồng thời, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ theo hướng hiện đại, tập trung cao cho công tác bảo vệ môi trường, tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hoàn thành xây dựng công trình trọng điểm, nâng cao chất lượng hạ tầng hiện đại.

Ngoài ra, tập trung mọi nguồn lực để phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh tạo động lực để thị xã Từ Sơn phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trong những năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Từ Sơn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Từ Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội (Ảnh: Anh Tuấn)


Trong bối cảnh đan xen thuận lợi và khó khăn thách thức, đặc biệt là tác động nặng nề do đại dịch COVID-19, đồng chí đề nghị Đại hội cần đánh giá sâu sắc những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã, từ đó, có những ứng phó kịp thời và giải pháp hữu hiệu để vực dậy nền kinh tế thị xã trong 5 năm tới.

Đứng trước nhiệm vụ quan trọng là xây dựng thị xã Từ Sơn phát triển nhanh, bền vững để sớm trở thành thành phố thuộc tỉnh, đô thị văn minh, hiện đại, Đảng bộ thị xã Từ Sơn cần nêu cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; tạo đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực để phát triển kinh tế tư nhân. Nâng cao năng lực cạnh tranh của làng nghề, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, thúc đẩy chuyển sản xuất làng nghề theo hướng bền vững.

Cùng với việc tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng mở, hội nhập; chú trọng phát triển toàn diện thể chất, nhân cách, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật và năng lực sáng tạo cho học sinh; tăng cường đầu tư cho các trường học, từng bước triển khai việc mở rộng các trường trên địa bàn, cần tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng mạng lưới y tế dự phòng hoàn chỉnh; hiện đại mạng lưới y tế cơ sở; bảo đảm người dân được lập, quản lý hồ sơ sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ từ y tế cơ sở.

Phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch.

Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVIII. Đây cũng là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tiến hành bầu trực tiếp Bí thư. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thị xã Từ Sơn được giới thiệu và bầu làm Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 100% phiếu bầu.

Đồng thời, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX gồm 24 đồng chí chính thức và 01 dự khuyết, biểu quyết thông qua Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội./.

 

Anh Tuấn