Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: PV)

 

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức sáng 4/1/2022.

Đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trọng tâm là tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình công tác toàn khóa, công tác năm của Tỉnh ủy; chuẩn bị công tác nhân sự bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước sau bầu tử. Đồng thời, tham mưu, thực hiện đúng các quy định liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, nhất là sắp xếp, giảm các đầu mối các cơ quan, đơn vị có tính chất tương đồng…

Tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên. Trong năm, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp thêm  1.240 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên hơn 58.000 đảng viên, sinh hoạt 577 tổ chức cơ sở Đảng.

Năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục chủ động, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ tỉnh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy được thẩm quyền giải quyết. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung ghi nhận, đánh giá cao kết quả ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được năm 2021, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phùng Đức Chiến trao Giấy khen cho các tập thể (Ảnh:PV)

 

Năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các văn bản, quy định của Trung ương và của Tỉnh uỷ về công tác Tổ chức xây dựng Đảng, nhất là thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường xây dựng củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng chất lượng kết nạp đảng viên, nhất là ở nông thôn, các doanh nghiệp. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”. Tăng cường phối hợp, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời nắm bắt những nơi mất đoàn kết nội bộ để tham mưu kịp thời cho cấp ủy xử lý dứt điểm tồn tại, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021 vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khen thưởng./.

MT