Ngày 7/7, Thủ tướng Chính phủ ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

        Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngày 22/6 (Ảnh: Diên An)
Tại Quyết định 1103/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với: ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021; và  ông Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, ngày 22/6, tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh đã bầu các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh khóa XIX. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, và 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông Vương Quốc Tuấn, Đào Quang Khải, và Ngô Tân Phượng cùng tái đắc cử./.

PV