Bí thư Thị ủy thị xã Từ Sơn Lê Xuân Lợi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Văn Nam (Ảnh: PV)

 

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh; thị xã Từ Sơn; các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy Từ Sơn

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, Đảng bộ thị xã Từ Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trên các mặt công tác, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp đã được nâng cao đáng kể.

Trong 05 năm, thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05 trên các phương tiện thông tin đại chúng; 100% cán bộ đảng viên nghiêm túc triển khai xây dựng và cam kết không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, không tự diễn biến, tự chuyển hóa nội bộ; 100% các nhà trường thực hiện tốt việc tuyên truyền và giáo dục về lý tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường; những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương được tập trung giải quyết…

Các tham luận của các tập thể, cá nhân tại Hội nghị đã tập trung làm rõ hơn về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của đơn vị, đặc biệt là những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị và từng cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt nội dung của Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục bám sát những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự phát triển của xã hội; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kế hoạch, chương trình hành động của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương thức tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và của Tỉnh ủy. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng và kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết để việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, thực chất và hiệu quả.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Văn Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Từ Sơn vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Đảng bộ phường Đông Ngàn và bà Cao Thị Hồng Liên, Chủ tịch UBND phường Đình Bảng được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 được nhận Giấy khen của Thị ủy Từ Sơn./.

 

 

MT