Luôn chú trọng thực hiện công tác tạo nguồn phát triển đảng

Đảng bộ huyện Thuận Thành có 51 chi, Đảng bộ trực thuộc với hơn 6.500 đảng viên. Những năm qua, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trên địa bàn tiếp tục được củng cố, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ đảng viên tiếp tục được nâng lên. Đội ngũ đảng viên đã và đang phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong học tập, công tác, lao động sản xuất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tích cực chủ động sáng tạo, hăng hái thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị qua đó có đóng góp tích cực và sự phát triển của huyện. Có được kết quả đó, thời gian qua Đảng bộ huyện luôn chú trọng thực hiện công tác tạo nguồn phát triển đảng, trong đó chăm lo bồi dưỡng lực lượng đoàn viên, thanh niên, phát triển đảng viên nữ, cán bộ các chi, tổ, hội…

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ trường THPT Thuận Thành số 1 (Ảnh: Nguyễn Thắng)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mỗi năm kết nạp ít nhất 100 đảng viên mới trở lên. Theo Ban Tổ chức huyện ủy Thuận Thành, tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ huyện Thuận Thành kết nạp được 40 quần chúng ưu tú vào Đảng; công nhận đảng viên chính thức cho 74 đảng viên dự bị; tổ chức 1 lớp bồi dưỡng cho 40 đảng viên mới; 3 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 126 quần chúng ưu tú; đề nghị tặng Huy hiệu Đảng đối với 177 đảng viên.

Chia sẻ về những kết quả bước đầu trong công tác phát triển đảng viên của huyện Thuận Thành, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thuận Thành cho biết, để thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tổ chức Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác tạo nguồn, chú trọng phát triển đảng viên ở khu dân cư, thanh niên, bộ đội xuất ngũ, giáo viên, cán bộ, công chức. Thường xuyên bố trí cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, nhất là cán bộ ở các chi, đảng bộ trực thuộc bảo đảm phẩm chất, chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thuận Thành Vũ Đăng Hùng, xác định, bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng viên là yếu tố cơ bản, quyết định đến chất lượng đảng viên được kết nạp, Huyện ủy Thuận Thành đã chủ động làm tốt công tác bồi dưỡng, nhận thức cho quần chúng trong diện nguồn kết nạp, giúp cấp ủy nắm và quản lý nguồn kết nạp một cách chắc chắn hơn, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên.

Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy làm tốt công tác phát triển đảng viên vừa đảm bảo về chỉ tiêu, vừa đảm bảo về chất lượng như Công văn 203-CV/HU ngày 7/7/2016 về việc báo cáo số lượng đảng viên làm kinh tế tư nhân; Công văn 427-CV/HU ngày 2/8/2017 về việc tăng cường công tác phát triển đảng viên mới; Công văn 911-CV/HU ngày 15/7/2019 về việc đôn đốc công tác phát triển đảng viên mới; Công văn 1241-CV/HU ngày 30/6/2020 về việc tập trung chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên năm 50 trong năm 2020; Kế hoạch 32-KH/TU ngày 22/11/2021 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng…

Đồng chí Vũ Đăng Hùng chia sẻ, trên cơ sở những hướng dẫn cụ thể và những đánh giá thực từ tiễn nguồn kết nạp đảng viên, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cấp uỷ cấp dưới và cơ sở đảng trong công tác bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng viên; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của cấp ủy cấp dưới, nhất là đối với cơ sở, nơi trực tiếp tạo nguồn và bồi dưỡng nguồn. Đồng thời, căn cứ vào kết quả điều tra, khảo sát và quy hoạch nguồn để phân loại đối tượng nhằm xây dựng nội dung bồi dưỡng và phát triển đảng viên cho phù hợp.

Tổ chức hoạt động thiết thực, phù hợp nhằm thu hút, tập hợp quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, phát triển Đảng

Thời gian qua các đoàn thể chính trị - xã hội, như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ… đã có nhiều sáng tạo, cách làm thiết thực trong việc phát hiện bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên, hội viên ưu tú để các chi bộ đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Đoàn thanh niên xã Ninh Xá tham gia công tác “Đền ơn đáp nghĩa”,
phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

Theo đồng chí Trần Đăng Hùng, Bí thư Huyện đoàn Thuận Thành, Đoàn Thanh niên huyện chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, quan đó tăng cường cung cấp thông tin kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đoàn viên, thanh niên ở cơ sở…

“Huyện đoàn đã thực hiện các phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, thanh niên thi đua lập nghiệp và lao động sáng tạo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện mới; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, tổ chức các điểm trình diễn kỹ thuật... Qua các hoạt động này đã góp phần tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên cống hiến và trưởng thành, thông qua các phong trào hành động cách mạng đã phát hiện nhiều đoàn viên ưu tú, có phẩm chất, tinh thần xung kích, sáng tạo. Qua đó, góp phần cho tổ chức Đoàn thanh niên giới thiệu cho Đảng để xem xét, kết nạp”, đồng chí Trần Đăng Hùng chia sẻ.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Thành Nguyễn Viết Huy, để tham gia góp phần phát triển đảng trong tổ chức Hội, Hội Nông dân huyện Thuận Thành đã chỉ đạo các tổ chức Hội ở cơ quan phát động các phong trào nông dân thi đua thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Tất cả các nhiệm vụ đó đều xuất phát từ lợi ích của Nhân dân trên địa bàn. Đơn cử như hằng năm, tổ chức các hội thi “Kiến thức nhà nông”; “Nông dân sản xuất giỏi”; “Chi hội trưởng giỏi”… và các hội nghị đầu bờ, các hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế hộ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phổ biến khoa học kỹ thuật, thông qua các chương trình văn hóa, văn nghệ, gương “Người tốt, việc tốt” để tuyên truyền vận động nông dân.

“Thông qua việc phát động các phong trào và thực hiện các phong trào, các tổ chức đã phát hiện ra các cá nhân tiêu biểu, tích cực, có ý chí, có tinh thần trách nhiệm với gia đình, tổ chức, cộng đồng... từ đó giới thiệu đề nghị lên chi ủy, chi bộ xem xét tạo điều kiện giúp đỡ, bồi dưỡng để giúp những cá nhân đó có đủ điều kiện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng”, đồng chí Nguyễn Viết Huy chia sẻ.

Cùng với việc tạo nguồn phát triển ở các tổ chức chính trị - xã hội, Huyện ủy Thuận Thành đã chủ động xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi, đảng bộ trực thuộc để lựa chọn và tạo nguồn cho công tác phát triển đảng ở các đảng bộ trực thuộc. Nhiều năm qua, Đảng bộ xã Nghĩa Đạo là một trong những địa phương tiêu biểu của huyện Thuận Thành trong công tác phát triển đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đạo cho biết: “Thực hiện hướng dẫn của Huyện ủy về công tác phát triển Đảng, hàng năm, Đảng ủy xã xây dựng Nghị quyết về công tác phát triển đảng và phân công các đồng chí ủy viên phụ trách, nắm bắt địa bàn theo dõi, giúp đỡ, giao chỉ tiêu cho từng chi bộ. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Đảng ủy xã yêu cầu thường xuyên phát động các phong trào thi đua, từ đó phát hiện nhân tố tích cực để giới thiệu nguồn kết nạp cho Đảng. Đối với những đoàn viên, thanh niên hoặc sinh viên sau tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở về địa phương lập nghiệp, Đảng ủy xã giao kế hoạch cho các chi bộ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên quan tâm tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, định hướng mục tiêu, lý tưởng, truyền thống lịch sử của Đảng, để thế hệ trẻ được rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Do vậy, từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 7 đảng viên, vượt kế hoạch năm.

Theo kế hoạch, Đảng bộ xã Mão Điền được giao chỉ tiêu kết nạp 5 đảng viên trở lên. Tuy nhiên, địa phương mới kết nạp được 1 đảng viên. Xác định có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, để khắc phục tình trạng phát triển đảng còn khó khăn, Đảng bộ xã đã chú trọng họp bàn và xác định đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, không vì chạy theo số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Đồng chí Vũ Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Mão Điền cho biết: “Trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, Đảng ủy xã quán triệt các chi bộ trực thuộc không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn. Để khắc phục khó khăn, Đảng ủy xã đề ra nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn phát triển đảng, như: Các chi bộ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, lý tưởng của Đảng; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các đoàn thể nhằm thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên tham gia, kịp thời phát hiện những nhân tố điển hình giới thiệu cho Đảng”.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thuận Thành Vũ Đăng Hùng, từ thực tiễn công tác phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ huyện cho thấy, muốn thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể cần tạo nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương, có khả năng thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong cộng đồng dân cư tham gia. Qua đó, phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, phát triển, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, nâng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng ngay từ cơ sở.

Từ kết quả bước đầu với những cách làm hiệu quả trong phát triển đảng viên, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Thành tiếp tục chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tập trung chú trọng thực hiện kế hoạch, giải pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên mới sát với tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chi, đảng bộ trực thuộc về công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng; tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên./.

Nguyễn Văn Thắng, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp