Nhằm góp phần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch 460-KH/BTGTW ngày 26/1/2021 về tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngay từ cuối tháng 2/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021, qua đó tạo sự thống nhất về phương thức và nội dung, giúp các địa phương, đơn vị có căn cứ để tổ chức tốt Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 ở cấp cơ sở và trên cơ sở.

Bám sát các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2021.

Đồng chí Ngô Văn Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thi (Ảnh: Anh Tuấn)

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy (thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh) và Đảng bộ phường Suối Hoa (thuộc Thành ủy Bắc Ninh) là 2 đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức Hội thi cấp cơ sở. Đến ngày 24/9, có 9/11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2021. Các báo cáo viên đã lựa chọn hàng trăm chuyên đề hay, tập trung vào những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của đơn vị… Cùng với việc tìm hiểu, nghiên cứu sâu các nghị quyết, chuyên đề, phần dự thi đã chú trọng liên hệ thực tế với địa phương, gắn với hoạt động thực tiễn của đơn vị đang công tác; nhiều vấn đề mới được đi sâu phân tích, làm sáng tỏ về lý luận và thực tiễn, có tính thuyết phục cao.

Với tinh thần nghiêm túc, sự chuẩn bị công phu, Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 cấp cơ sở và trên cơ sở đã thu hút gần 300 lượt thí sinh dự thi. Tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2021 có 108 báo cáo viên tham dự; Ban Tổ chức đã trao 9 giải Nhất, 17 giải nhì, 26 giải Ba và 49 giải Khuyến khích.

Sau Hội thi báo cáo viên giỏi cấp cơ sở và trên cơ sở, trong cá ngày 18-19/10, Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2011 được tổ chức với sự tham dự của 11 báo cáo viên, trong đó 09 báo cáo viên được lựa chọn từ Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện (riêng Đảng bộ Công an tỉnh và Quân sự tỉnh lựa chọn và cử báo cáo viên).

Tại Hội thi, hầu hết các báo cáo viên lựa chọn những nội dung quan trọng, cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để xây dựng đề cương và thi thuyết trình, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, ý thức trách nhiệm cao để hoàn thành tốt các nội dung, đáp ứng yêu cầu của Ban Tổ chức; 100% thí sinh tham gia Hội thi cấp tỉnh xếp loại khá, giỏi. Từ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh đã quyết định trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 7 cá nhân do có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi các cấp năm 2021 và các thí sinh đoạt giải cao tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021.

Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Ninh năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác chuẩn bị và tổ chức. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, lựa chọn hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn, Hội thi được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế, chất lượng, tiến độ; 100% thành phần tham gia Hội thi từ tỉnh đến cơ sở đều thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch và được xét nghiệm COVID-19.

Có thể khẳng định Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Ninh năm 2021 đã thành công rất tốt đẹp. Góp phần vào thành công của Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Ninh năm 2021 có nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân chủ yếu sau:

Một là, có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và trực tiếp của các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở. Theo đó, các cấp ủy đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo. Hầu hết các cấp ủy đã phân công đồng chí Phó Bí thư cấp ủy làm Trưởng Ban Tổ chức và trực tiếp chỉ đạo. Do đó, chất lượng, quy mô Hội thi báo cáo viên giỏi cấp cơ sở và trên cơ sở được nâng cao, điển hình là: Thành ủy Bắc Ninh và Đảng ủy Khối các cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc tổ chức Hội thi ở cấp mình để lựa chọn Báo cáo viên tham gia dự thi cấp trên cơ sở; Huyện ủy Quế Võ và Thuận Thành tổ chức Hội thi theo cụm để chọn Báo cáo viên thi vòng chung khảo; Huyện ủy Gia Bình và Tiên Du yêu cầu 100% Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc trực tiếp tham gia Hội thi cấp huyện...

Hai là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, chuẩn bị chu đáo các điều kiện. Chú trọng xây dựng kịch bản tổ chức Hội thi đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ba là, công tác tuyên truyền, quảng bá về hội thi được các cơ quan báo chí kịp thời đăng tải thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Hội thi từ cấp cơ sở đến tỉnh; tuyên truyền trước, trong và sau Hội thi.

Bốn là, các báo cáo viên với sự tâm huyết, nghiêm túc, cố gắng đã đầu tư trí tuệ và thời gian, chuẩn bị tốt đề cương và tâm thế, tham gia dự thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Năm là, các Hội thi từ tỉnh đến cơ sở đều được tổ chức trang trọng đã tạo không khí phấn khởi, sôi nổi và có sức lan tỏa rộng.

Kết quả của Hội thi, trước hết đã tạo sự lan toả trong các cấp ủy Đảng cũng như đội ngũ báo cáo viên, nâng cao nhận thức về đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền miệng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong tình hình mới; giúp các báo cáo viên rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng về công tác tuyên truyền miệng.

Để tiếp tục phát huy những kết quả của Hội thi, thời gian tới, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên cần tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, các cấp ủy Đảng và các đồng chí báo cáo viên tiếp tục bám sát thực tiễn, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm tạo xung lực mới, cao trào mới để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thứ hai, các cấp ủy Đảng chỉ đạo rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của cấp ủy, chú trọng lựa chọn các đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thông nghiệp vụ, có kỹ năng tuyên truyền miệng... tham gia làm báo cáo viên. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, tạo điều kiện mở rộng về số lượng, nâng cao về chất lượng của đội ngũ báo cáo viên.

Thứ ba, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên cấp ủy trong tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Thứ tư, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động lựa chọn và mời các chuyên gia, báo cáo viên có kinh nghiệm truyền đạt tại các lớp tập huấn nghiệp vụ và cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ báo cáo viên; tổ chức các cuộc tọa đàm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, truyền đạt nghị quyết, thông tin thời sự.

Thứ năm, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 63-KL/TU ngày 30/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới”./.

Trần Văn Vững, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy