Theo đó, ông luôn nắm bắt những chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định của địa phương để thông tin đến nhân dân cụ thể, chính xác. Ngoài ra, ông còn tự tìm tòi, trau dồi kiến thức, diễn đạt thông tin một cách dễ hiểu và hấp dẫn đối với bà con.

Ông Hoạch cho biết: “Ngoài bổ sung, cập nhật thông tin, tôi thường nghiên cứu kỹ nội dung cần tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu theo phương châm “nói đúng, nói đủ và nói thật”. Đặc biệt, trong 2 năm qua, những chủ trương của tỉnh, của thành phố về công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch COVID-19 và gần đây nhất là các nghị quyết phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố tại Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Khi được tuyên truyền bà con đã hiểu rõ chủ trương và đồng thuận cao”.

Phường Thị Cầu hiện có 4 báo cáo viên cấp phường, 18 tuyên truyền viên tại cơ sở. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, các đồng chí được phân công phụ trách tuyên giáo thường xuyên tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy phường kiện toàn, củng cố, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Qua đó, giúp đội ngũ này ngày càng phát huy vai trò, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Trung Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết: “Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là những người thường xuyên bám sát địa bàn, gần gũi, nắm bắt diễn biến tư tưởng quần chúng nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất với phường những ý kiến, kiến nghị cụ thể, sát tình hình thực tế. Nhờ đội ngũ này mà nhiều nghị quyết, quyết định của phường về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần duy trì ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kinh tế từng bước phát triển. Hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm còn 0,46%”.

Hội thi báo cáo viên giỏi được thành phố Bắc Ninh. Ảnh Báo Bắc Ninh.

Hiện, thành phố Bắc Ninh có 181 báo cáo viên của các tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 123 báo cáo viên Đảng bộ phường, 58 báo cáo viên các Chi bộ, Đảng bộ Khối cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp. Hằng năm, Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên. Đặc biệt là cách tiếp nhận, xử lý thông tin và bám nắm cơ sở, gặp gỡ, trực tiếp đối thoại với nhân dân… Ban Tuyên giáo Thành ủy còn xây dựng hướng dẫn và cung cấp tài liệu tuyên truyền đối với báo cáo viên, cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở hằng tháng đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có phương pháp quản lý và phân công nhiệm vụ cụ thể để phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm phục vụ đắc lực trong công tác tư tưởng và làm “cầu nối” ý Đảng với lòng dân.

Cùng với đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền về những vấn đề xã hội quan tâm và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn chủ động nắm bắt tình hình, tiếp nhận thông tin và tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Định hướng dư luận xã hội, trước những thông tin trái chiều, nổi cộm, nhạy cảm được dư luận quan tâm. Qua đó, củng cố niềm tin, tạo động lực, sự nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần ổn định chính trị, tư tưởng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh, khẳng định: “Thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của thành phố hoạt động hiệu quả, linh hoạt trong tuyên truyền miệng và nắm bắt thông tin dư luận xã hội. Bên cạnh đó, khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin, bám sát cơ sở được đổi mới về nội dung, phương pháp quán triệt, tuyên truyền để đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân rõ nét và cụ thể. Việc sưu tầm, tổng hợp tư liệu của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có chọn lọc, cân nhắc nội dung trên các lĩnh vực như: chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và tình hình ở địa phương, trong nước, thế giới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”.

Tâm huyết, nhiệt tình của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân mà còn tạo hiệu ứng tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội. Năm 2021, thành phố Bắc Ninh thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm và 5 quyết tâm chính trị. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,62%, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, thành phố Bắc Ninh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tình hình mới. Trọng tâm là đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền góp phần định hướng dư luận xã hội theo đúng chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phát huy vai trò, thật sự là “cầu nối” giữa Đảng với nhân dân./.

TL