Năm 2021, được sự quan tâm của cấp ủy các cấp, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp uỷ rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ BCV theo hướng tinh gọn, chú trọng năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có ý thức kỷ luật trong nói và viết, từng bước đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm nên việc tổ chức các hội nghị BCV không được thuận lợi, dẫn đến việc không tổ chức đều theo định kỳ, phải hạn chế đối tượng tham dự. Ở cấp tỉnh, cấp huyện, hội nghị chủ yếu bằng hình thức kết nối trực tuyến với điểm cầu do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; cấp cơ sở vẫn duy trì hình thức truyền thống. Trong năm, toàn tỉnh tổ chức 1.492 hội nghị thông tin và hội nghị chuyên đề; đảm bảo tính toàn diện, phong phú trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội (17%); văn hoá (11%); nghị quyết, luật (20%); quốc tế - đối ngoại (12%); an ninh - quốc phòng (16%); khoa giáo (17%); chuyên đề khác (7%); nội dung thông tin đảm bảo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải Nhất và tặng hoa chúc mừng thí sinh Lưu Thị Hường (Ảnh: Anh Tuấn)

Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành 704 cuốn Thông tin BCV do Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn; biên tập, phát hành 3.400 cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ cấp đến 100% các chi đảng bộ trong toàn tỉnh; biên tập và xuất bản trên 100 tập tài liệu tham khảo dùng cho lãnh đạo và BCV đảm bảo đúng định hướng.

Các cấp ủy đảng đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết: truyền hình trực tiếp, trực tuyến, thông qua các cuộc thi tìm hiểu, thi BCV giỏi...

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy tổ chức Hội thi BCV giỏi về "Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”, trong đó nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo như Đảng bộ huyện Quế Võ và Thuận Thành tổ chức Hội thị theo cụm; Đảng bộ huyện Gia Bình và Tiên Du chỉ đạo các đồng chí BCV là Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy trực tiếp tham gia Hội thi; Thành ủy Bắc Ninh và Đảng ủy Khối các cơ quan & doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc tổ chức Hội thi ...

Trong 2 ngày 17-18/3/2022, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thi chung khảo toàn quốc BCV, tuyên truyền viên (TTV) giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 5 giải Nhất, 9 giải Nhì, 12 giải Ba. BCV Lưu Thị Hường đoàn Bắc Ninh đạt giải Ba.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền miệng (TTM) và hoạt động BCV vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: đội ngũ BCV, TTV đông nhưng chưa mạnh, phương thức hoạt động còn mang nặng tính một chiều từ trên xuống, ít chú trọng thông tin hai chiều. Công tác xây dựng, quản lý hoạt động, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ BCV, TTV hiệu quả chưa cao. Cơ sở vật chất, chế độ chính sách, tài liệu phục vụ BCV ở cơ sở có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Cung cấp thông tin mới cho đội ngũ BCV, nhất là ở cơ sở về các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng có lúc chưa kịp thời.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM và hoạt động BCV, thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác TTM và hoạt động BCV.

Hai là, thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ BCV các cấp theo hướng "tinh, gọn, hiệu quả", đặc biệt lựa chọn những người có uy tín, có khả năng nói và viết.

Ba là, thực hiện tốt chủ trương hướng về cơ sở, không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức, tăng cường đối thoại giữa BCV và người nghe.

Bốn là, duy trì tổ chức hội nghị thông tin công tác tư tưởng - văn hóa định kỳ các cấp; đảm bảo thông tin được thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, cập nhật thông tin mới cho cán bộ lãnh đạo, đảng viên và đội ngũ BCV các cấp; quan tâm chế độ chính sách, trang thiết bị, phương tiện làm việc, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ công tác TTM và BCV.

Năm là, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong công tác TTM, nhằm sớm đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chủ trương lớn của tỉnh vào cuộc sống, góp phần củng cố, xác lập niềm tin của Nhân dân với Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Sáu là, đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ để phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và tài liệu tham khảo cho báo cáo viên./.

Lưu Văn Tuấn - Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy