Ngày 14/4, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (tỉnh Bắc Ninh), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII, khu vực phía Bắc.

Tổng số giảng viên dự thi là 140 người. Hội thi khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) có 75 giảng viên gồm 66 thí sinh của 31 trường chính trị (27 trường chính trị cử 2 thí sinh; 4 trường chính trị cử 3 thí sinh); 09 thí sinh của 09 trường bộ, ngành. Hội thi khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) có 65 thí sinh gồm 63 giảng viên của 32 trường chính trị (03 trường chính trị: Bình Thuận, Kon Tum, Ninh Thuận, mỗi trường cử 01 giảng viên; 27 trường chính trị cử 02 giảng viên; 02 trường chính trị cử 03 giảng viên); 02 giảng viên của 02 trường bộ, ngành.

Các thí sinh dự thi ở 3 nội dung gồm thi giáo án, thi viết và thi giảng. Kết quả bài thi là điểm trung bình của 3 phần thi, trong đó phần thi giảng được tính điểm hệ số 3. Điểm khoa học là điểm quy đổi công trình khoa học được nghiệm thu hoặc công bố giữa hai kỳ Hội thi của giảng viên dự thi, là điều kiện để Hội đồng giám khảo xếp loại danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi”, “Giảng viên dạy giỏi xuất sắc”.

GS TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thi. (Ảnh: Anh Tuấn)

Phát biểu khai mạc, GS TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi cho biết, Hội thi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức định kỳ 3 năm một lần, là ngày hội thi đua thao giảng lớn của các thầy giáo, cô giáo từ các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các bộ, ngành trong cả nước.

Đây là một trong những chuỗi hoạt động chuyên môn quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với toàn bộ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các trường. Thông qua Hội thi, cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành thống nhất nhận thức, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác giáo dục lý luận chính trị; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm của giảng viên; nắm chắc lý luận, am tường thực tiễn; có khả năng truyền cảm hứng học tập lý luận chính trị, lan tỏa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước tới mọi cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân…

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Anh Tuấn)

Ngoài ra, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; công nhận, suy tôn giảng viên dạy giỏi, nhân rộng điển hình tiên tiến. Hội thi còn là dịp để các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; thêm căn cứ để xây dựng, hoàn thiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy.

Thông qua quá trình chuẩn bị tổ chức, các trường có điều kiện để đánh giá, phân loại giảng viên chính xác hơn, từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, việc tổ chức hội thi là cơ sở quan trọng để Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nắm bắt cụ thể hơn nhu cầu và tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đội ngũ giảng viên của các trường; đồng thời, nghiên cứu, rút kinh nghiệm, xây dựng, thống nhất quản lý và đổi mới nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, học tập; bổ sung quy chế đào tạo, bồi dưỡng giảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan trao cờ lưu niệm cho một số đơn vị tham gia Hội thi. (Ảnh: Anh Tuấn)

Đặc biệt, hội thi được tổ chức sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công, là hoạt động cụ thể, thiết thực để triển khai Nghị quyết Đại hội về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên, qua đó đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để hội thi đạt kết quả tốt, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các thí sinh thể hiện tài năng, phát huy khả năng, kinh nghiệm chuyên môn, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những quy định và kế hoạch của Ban Tổ chức. Hội đồng Giám khảo cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức tốt việc chấm thi, bảo đảm đánh giá theo đúng Quy chế Hội thi. 

Từ năm 2005 đến nay, qua 6 kỳ, hội thi đã góp phần phát hiện, ươm trồng nhiều giảng viên giỏi từng bước trở thành những cánh chim đầu đàn trong công tác giảng dạy và nghiên cứu của mỗi trường.

Dự kiến, hội thi tại Bắc Ninh kết thúc vào ngày 16/4.

Hội thi khu vực phía Nam sẽ diễn ra từ ngày 26 - 29/4 tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.

Anh Tuấn