Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu khai mạc tại điểm cầu Bắc Ninh 
Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ 
Đảng bộ Ban An toàn thực phẩm tỉnh
Đảng bộ Ngân hàng Công thương
Đảng bộ Ban Chỉ huy quân sự tỉnh
Đảng bộ Công an tỉnh

Đảng bộ Sở Tư pháp

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh
Đảng bộ Công ty cổ phần LILAMA
Đảng bộ Công ty kinh doanh Than Hà Bắc
Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải
Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
Đảng bộ viễn thông Bắc Ninh
Đảng bộ xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du
PV