Mới đây, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tổ chức hội nghị lần thứ 10. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10.

Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 đánh giá. Năm 2021, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đoàn kết, thống nhất cao, nghiêm túc, chủ động, sáng tạo, linh hoạt triển khai quán triệt và thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh; tập trung lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19; ban hành nhiều chủ trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực đạt kết quả quan trọng. Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn vững vàng về tư tưởng, chính trị, gương mẫu, sẵn sàng nhận, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công…góp phần xây dựng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…

Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 50-QĐ/T.Ư, ngày 27-12-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTƯ, ngày 15-2-2022 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Tờ trình về việc báo cáo Đề án chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX về chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, sâu sắc, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững; đến năm 2030, đưa Bắc Ninh trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu về chuyển đổi số của cả nước; hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ hiệu quả nhu cầu quản lý điều hành của cơ quan Nhà nước, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trong đó tập trung vào một số vấn đề chủ yếu: Xác định nhiệm vụ trọng tâm, các bước, lộ trình cụ thể trong thực hiện Đề án chuyển đổi số; đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức tự học, đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm tiếp cận tốt công nghệ thông tin; công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ tiếp theo…

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để triển khai hiệu quả các Đề án, Quy định, Hướng dẫn trong thời gian tới, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo đối với từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể. Đối với Đề án chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến hợp lý để hoàn thiện nội dung Đề án, Nghị quyết, trình ký ban hành; chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình cụ thể, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Về báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021, giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo, gửi Trung ương theo quy định. Về triển khai Quy định, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự thảo Quy định, Hướng dẫn để cụ thể hóa Quy định số 50 của BCH Trung ương và Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương, với các bước, lộ trình cụ thể, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao nhất, lựa chọn được những đồng chí đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, làm việc, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh; của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập, 25 năm tái lập tỉnh và Kết luận số 292, ngày 6-12-2021 của Tỉnh ủy về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022; tập trung cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục hành chính, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là các khu công nghiệp mới được thành lập. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh; tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, tiếp tục xây dựng các giải pháp triển khai hiệu quả Đề án tổng thể bảo vệ môi trường, nhất là các khu vực làng nghề; quan tâm chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tiếp tục thực hiện linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị…góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra./.

TL