Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh chủ trì Hội nghị (Ảnh:PV)

 

Ngày 8/10, Tỉnh uỷ Bắc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh chủ trì Hội nghị.

Trong quý III năm 2021, các ban, cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tham mưu trong triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: Tuyên truyền các kết quả Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo; tuyên truyền về kết quả, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân trong trạng thái bình thường mới.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã được cấp uỷ phê duyệt; triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, quy định của Trung ương. Công tác dân vận được cấp uỷ thường xuyên quan tâm thông qua nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo nắm bắt tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và kịp thời giải quyết theo quy định. Ngoài ra, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp thực hiện có hiệu quả; triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực vận động toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tính đến ngày 28/9/2021, cấp tỉnh đã vận động được trên 142,4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc xin; trên 82,5 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống COVID-19, vận động hiện vật trị giá gần 54 tỷ đồng. Thực hiện hỗ trợ hơn 100 tỷ đồng và hiện vật cho các đơn vị, địa phương trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phía Nam, Hội đồng hương Bắc Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh trong quý III/2021.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: PV)

 

 Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quốc Chung yêu cầu các Ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể tỉnh tiếp tục tuyên truyền kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhất là kết quả Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh Bắc Ninh.

Đồng thời, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động nắm bắt tình hình chính trị nội bộ; đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ công chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo quy định. Chủ động giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại theo đúng thẩm quyền./.

 

 

 

MT