Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 liên quan đến lĩnh vực pháp chế diễn ra sáng 06/7.

Ban Pháp chế được Thường trực HĐND tỉnh phân công thẩm tra các Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của các ngành: Công an, Tòa án Nhân dân, Kiểm sát Nhân dân, Thanh tra, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 348/NQ-HĐND ngày 12/4/2021 của HĐND tỉnh về việc Quyết định tổng số chỉ tiêu, điều chuyển chỉ tiêu biên chế công chức và phê duyệt tổng số lượng người làm việc (biên chế viên chức), hợp đồng lao động theo Nghị định 68, biên chế Hội để cấp kinh phí hoạt động và bổ sung, điều chuyển chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021; Tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ nguồn ngân sách; Tờ trình về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2023”.

Đồng chí Nguyễn Công Thắng phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Mạnh Thắng)

Tại Hội nghị, trên cơ sở báo cáo của các ngành, Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với dự thảo nội dung các Báo cáo, Tờ trình, đồng thời, tiến hành thẩm tra và làm rõ thêm một số nội dung về căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành các Đề án; công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôc đốc thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài; công tác phối hợp với các ngành, địa phương trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; lý do tiếp công dân tăng hơn so với cùng kỳ năm trước…

Cùng với đó, việc quản lý hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, nhất là khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; việc giải quyết các tội phạm liên quan đến tín dụng đen; thi hành án đối với những bản án đã có hiệu lực pháp luật; cụ thể số lượng phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2021 cho các cơ quan, tổ chức hành chính.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của các ngành, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tiếp thu để xây dựng, hoàn thiện báo cáo thẩm tra, giúp HĐND tỉnh có căn cứ xem xét, đưa ra các quyết nghị tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 thời gian tới đạt kết quả cao./.

PV