Tham dự có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử (BCĐBC) tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Nhân Chiến, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐBC tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban BCĐBC tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; thành viên BCĐBC tỉnh, Ủy viên UBBC tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, lần đầu tiên cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Song, với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng bầu cử Quốc gia và sự phối hợp của các Bộ, ngành Trung ương; sự chủ động, sáng tạo, quyết tâm, trách nhiệm của Tỉnh ủy, BCĐ và UBBC tỉnh cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, các nội dung công việc về công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai sớm, thực hiện một cách nghiêm túc, linh hoạt, đổi mới, trách nhiệm cao, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Đào Hồng Lan trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc.

Công tác nhân sự từ lựa chọn, hiệp thương, giới thiệu người tham gia ứng cử ĐBQH, HĐND các cấp được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thận trọng, bài bản, theo đúng quy định. Danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch để cử tri có thể nghiên cứu, lựa chọn người xứng đáng nhất để bầu làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, thiết thực về cuộc bầu cử trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, giúp cho cử tri và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, vai trò, vị trí của Quốc hội và HĐND các cấp trong bộ máy Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm cho tất cả cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử an toàn và thuận lợi tại các khu vực bỏ phiếu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao Bằng khen cho các tập thể.

Số cử tri đi bầu cử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt tỷ lệ rất cao (99,07 %); số người trúng cử ĐBQH là 7/7 đại biểu; số người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX là 56/56 đại biểu. Số người trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 270/272 đại biểu. Số người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã là 3.083/3.185 đại biểu. Những người được lựa chọn làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đều là những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, BCĐ và UBBC tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Đào Hồng Lan ghi nhận, biểu dương các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và cử tri trong toàn tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, đóng góp trí tuệ, công sức, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình góp phần vào sự thành công tốt đẹp, toàn diện của cuộc bầu cử.

 

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nhiệm vụ chính trị năm 2021 đề ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, địa phương căn cứ quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, HĐND các cấp để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo luật định.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung cao công tác phòng, chống dịch; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã đề ra trong năm 2021. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành công cuộc bầu cử, tạo tiền đề quan trọng triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp căn cứ vào Chương trình hành động, chức năng, nhiệm vụ, công tác chuyên môn, làm tròn trách nhiệm người đại biểu nhân dân và chủ động nghiên cứu, đề xuất giải quyết các nội dung mà cử tri đã phản ánh, đề nghị trong các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc những người ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhân dịp này, 03 tập thể và 03 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 53 tập thể và 95 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen./.

TL – N.N