Ngày 05/7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh công bố các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022).

Hoạt động dâng hương, tưởng niệm được tổ chức ngày 08-09/7 tại khu vực tượng đài Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn.

Địa điểm lưu niệm gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn (Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cung cấp).

Các hoạt động hưởng ứng bao gồm: Chương trình văn nghệ tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn; tổ chức nói chuyện chuyên đề tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh, Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ; công chiếu phim truyện truyền hình về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ mang tên “Bình minh phía trước” và vở chèo “Nguyễn Văn Cừ - Tuổi trẻ chí lớn”; sưu tầm, bổ sung và trưng bày tài liệu, hiện vật, kỷ vật, hình ảnh, sách về đồng chí Nguyễn Văn Cừ…

Toàn cảnh Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn (Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cung cấp)

 

Chương trình kỷ niệm nhằm khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh, từ đó khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đất nước, củng cố niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ và các chiến sỹ cộng sản tiền bối của Đảng.

Đoàn viên Thanh niên tỉnh Bắc Ninh đến dâng hương, tham quan, học tập tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh)

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh cũng gắn các hoạt động kỷ niệm với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2022./.

Anh Tuấn