Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức TW; Đào Hồng Lan, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Nhân Chiến, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Phó trưởng Ban Tổ chức TW Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan và Trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Nhân Chiến tặng hoa chúc mừng các chức danh chủ chốt HDDND và UBND tỉnh Bắc Ninh vừa được bầu trong kỳ họp thứ nhất 

Chúc mừng 56 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX trúng cử ngày 23/5 vừa qua, phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XIX với những nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy HĐND, UBND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ. Để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, nghiên cứu, thảo luận dân chủ để bầu được người có đức, có tài, có năng lực đảm đương, gánh vác trọng trách trong bộ máy khóa XIX.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông báo Nghị quyết của Ủy ban Bầu cử tỉnh về xác nhận tư cách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu bỏ phiếu 

 

Các đại biểu bỏ phiếu 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung Kỳ họp. Ngay sau kỳ họp, HĐND, UBND tỉnh tiến hành phân công nhiệm vụ, tiến hành thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nhiệm vụ chính trị năm 2021 đề ra; chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; tháo gỡ khó khăn phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc cho Nhân dân.

HĐND tỉnh tiến hành các thủ tục theo luật định bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII tái đắc cử.

Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII và bà Trần Thị Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngay sau khi trúng cử, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung, Trần Thị Hằng chủ tọa kỳ họp.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp

HĐND tỉnh bầu Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban của HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trúng cử Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; đồng chí Nguyễn Công Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trúng cử Trưởng Ban Pháp chế; đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVIII trúng cử Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội.

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII tái đắc cử, cùng với đó là 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử gồm Vương Quốc Tuấn, Đào Quang Khải, Ngô Tân Phượng.

Tiếp theo, HĐND tỉnh bầu 17 ủy viên UBND tỉnh, bầu 23 Hội thẩm Nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng thông báo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Ủy viên các Ban HĐND tỉnh và thành lập các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu, và hứa sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành trọng trách được giao.

Chủ tọa điều hành phiên họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh đề nghị, bước sang nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên cơ sở đã đạt được và kinh nghiệm thời gian qua, Bắc Ninh tiếp tục triển khai những nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện thắng lợi từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới. Trong đó, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX bằng các Đề án và ban hành các Nghị quyết của HĐND, đưa các Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống bằng cách nâng cao hoạt động của HĐND, nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của HĐND và chất lượng giám sát; quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho đại biểu.

Nhiệm kỳ này, HĐND các cấp sẽ thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi; tiếp tục thực hiện Luật giám sát Quốc hội và HĐND, do đó, HĐND tỉnh cần nhận thức sâu sắc vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để thực hiện đúng quy định của pháp luật; đồng thời phản ánh kịp thời những hạn chế, bất cập, đề xuất những giải pháp để hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương, xây dựng mối liên hệ phối hợp công tác giữa thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và thiết thực vì sự phát triển chung của tỉnh và đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Kết luận kỳ họp và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung yêu cầu thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức, sớm ban hành Quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; tiếp tục đổi mới, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Đồng thời, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND, các cấp/ngành liên quan trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng với toàn dân tận dụng các thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân./.

PV