Toàn cảnh kỳ họp (Ảnh: Mạnh Thắng)

 

Sáng 22/6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, HĐND tỉnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Theo kế hoạch, các đại biểu cũng sẽ quyết định số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh, bầu các Hội thẩm Nhân dân TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài ra, xem xét các nội dung: báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông báo Nghị quyết của thường trực HĐND tỉnh về phê chuẩn Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh; thông báo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về thành lập các Tổ đại biểu của HĐND tỉnh; tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa XIX trong năm 2021./.

PV