Chiều 23/12, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức bế giảng hai lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học, khóa 13 (2019 - 2021) gồm 2 lớp K13A và K13B.

ThS Nguyễn Thị Dung, TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tặng Giấy khen cho các học viên tốt nghiệp loại Giỏi (Ảnh: Diên An)

Chương trình học tập toàn khóa gồm 10 học phần và 01 bài thu hoạch nghiên cứu thực tiễn cơ sở. Qua 2 năm học tập, các học viên là cán bộ, công chức, viên chức được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật XHCN; Quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Tình hình nhiệm vụ của địa phương. Ngoài ra trong khóa học, các học viên được thảo luận, gắn việc học tập lý luận với thực tiễn trong giáo dục lý luận chính trị.

Kết thúc khóa, 100% học viên được nhận Bằng tốt nghiệp với kết quả cụ thể:

Lớp K13A, 78 học viên: loại Giỏi: 08 đồng chí (10,26%), loại Khá có 65 đồng chí (83,33%), loại Trung bình 05 đồng chí (6,41%).

Lớp K13B, 80 học viên: loại Giỏi: 05 đồng chí (6,25%), loại Khá có 74 đồng chí (92,50%), loại Trung bình: 01 đồng chí (1,25%).

Qua khóa học, các học viên từng bước nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực công tác, tư duy khoa học biện chứng, giải quyết tốt những vấn đề mới và vận dụng những kiến thức lý luận, kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tại cơ quan, đơn vị./.

 

PV