Chiều 10/6, Đoàn giám sát số 1 của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT và kết quả triển khai xây dựng, thực hiện tỉnh ATGT tại thị xã Thuận Thành.

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 87 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch 71 của UBND tỉnh về xây dựng tỉnh ATGT, UBND thị xã Thuận Thành đã xây dựng kế hoạch, triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Đến nay, đã xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT, Bộ quy tắc văn hoá giao thông của người Bắc Ninh - Kinh Bắc. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác đảm bảo ATGT.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Đức Thắng)

Công an thị xã phát hiện, xử lý gần 4.000 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 9,5 tỷ đồng. Qua đó, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn có những chuyển biến rõ nét, tích cực; ý thức người tham gia giao thông được nâng lên, nhất là các hành vi: sử dụng rượu, bia, các chất kích thích, cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải, dừng đỗ xe sai quy định đã hạn chế; văn hoá giao thông được cải thiện rõ rệt.

Ghi nhận, biểu dương kết quả thị xã đạt được sau 1 năm triển khai thực hiện tỉnh ATGT, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng đề nghị trong thời gian tới, thị xã tiếp tục có các giải pháp thực hiện nghiêm túc pháp luật về ATGT và Nghị quyết 87 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch 71 của UBND tỉnh về xây dựng tỉnh ATGT.

Tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, đặc biệt lựa chọn đối tượng như học sinh, sinh viên và công nhân tạo các khu, cụm công nghiệp, đồng thời nhân rộng các mô hình để tạo sự lan toả.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đảm bảo ATGT. Tăng cường phối hợp với các ngành liên quan để thực hiện tốt việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

PV