Công nghiệp trên địa bàn huyện phát triển, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Tỉnh Bắc Ninh

Hiện trên địa bàn huyện có 2.154 doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, tăng 642 doanh nghiệp so với năm 2020; có 154 doanh nghiệp dừng hoạt động; 7 doanh nghiệp giải thể. Trong thời gian ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, huyện Tiên Du đã đề xuất với tỉnh, các Sở, ngành tháo gỡ khó khăn, có những chính sách hỗ trợ giúp cho các doanh nghiệp dần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2020-2023, huyện đã cấp 2.620 giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể, nâng tổng số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện là 11.640 hộ, tăng hơn 2.200 hộ so với năm 2020. Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện đã phục hồi và phát triển, đóng góp chung vào sự phát triển công nghiệp của tỉnh, giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Huyện cũng thực hiện thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung theo hướng công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường; các dự án có xuất khẩu đầu tư lớn, sử dụng đất tiết kiệm, tạo nguồn thu cao cho ngân sách. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư phát triển các làng nghề truyền thống hiện có và phát triển những làng nghề mới; khuyến khích các nghệ nhân, thợ giỏi truyền nghề, phát triển nghề; đẩy mạnh áp dụng thương mại điện tử xây dựng website giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm làng nghề, góp phần tăng mức tăng trưởng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện bình quân từ 10% đến 15%/năm./.

Kiều Hương