Bắc Ninh chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2023 tăng khá song vẫn giảm nhiều. Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh, tháng 8, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 8,24% so tháng trước, trong đó cả 3 ngành công nghiệp cấp 1 đều tăng, cao nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,29%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng1,23%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng nhẹ 0,47.

Tính chung 8 tháng, IIP giảm 16,77% so với cùng kỳ năm trước (giảm 0,15% so với mức giảm của 7 tháng) và cũng là năm giảm sâu nhất trong 5 năm trở lại đây. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm 16,9%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 1,25% và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,91%.

Nguyên nhân, do có 16/24 ngành có chỉ số sản xuất giảm, trong đó ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm nhiều 17,25%, còn lại một số ngành có mức giảm khá sâu như: Sản xuất trang phục giảm 32,94%; In và sao chép bản ghi giảm 30,55%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 22,86%; Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất giảm 27,04%.

Tính chung 8 tháng năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Bắc Ninh giảm 16,77% so với cùng kỳ năm trước và là năm giảm sâu nhất trong 5 năm trở lại đây; trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo là ngành chủ lực chiếm tỷ trọng lớn giảm 16,9%. Ở chiều ngược lại, chỉ 8/24 ngành cấp 2 có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước, cao nhất là các ngành sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 14,37%; sản xuất đồ uống tăng 7,86%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 7,15%...


PV