Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tham luận như trên tại Hội nghị trực tuyến ngày 02/7 góp ý vào Dự thảo Tờ trình, báo cáo Quy chế bầu cử Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

                                                    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu tham luận tại Hội nghị (Ảnh: Phong Vân)

Hội nghị thông qua Dự thảo: Tờ trình, báo cáo Quy chế bầu cử tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; so sánh Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII và XIII của Đảng, trong đó, tập trung đánh giá: một số kinh nghiệm trong thực hiện Quy chế bầu cử tại Đại hội XII của Đảng; ưu điểm, hạn chế trong thực hiện Quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng; nguyên tắc xây dựng Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng; sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng.

Những văn bản này đã thể hiện tính kế thừa cơ bản các nội dung còn phù hợp của Quy chế bầu cử tại Đại hội XII, đồng thời, có sửa đổi, bổ sung một số nội dung cần thiết, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, các đại biểu tham gia, đóng góp nhiều ý kiến về: công tác nhân sự tham gia Ban Chấp hành TW khóa XIII; vấn đề đề cử tại Đại hội; thực hiện quy chế tập trung dân chủ trong bầu cử; xem xét xử lý, giải quyết nếu có khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử...

Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đến từ các điểm cầu.

Đồng chí nhấn mạnh đây là cơ sở để Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện các Dự thảo Tờ trình, báo cáo Quy chế bầu cử bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ trong Đảng, dân chủ trong bầu cử; không để lọt vào Ban Chấp hành khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng; xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, báo cáo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là góp phần vào thành công của Đại hội, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

“Tổ biên tập tiếp thu, chắt lọc để hoàn thiện Quy chế bầu cử, trình Ban Chấp hành TW Đảng xem xét, quyết định nhằm phục vụ kịp thời Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026”, đồng chí yêu cầu./.

Anh Tuấn