Toàn cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII (Ảnh: PA)

Dự đại hội có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; về phía tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Trần Văn Tuý, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội; Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cùng 330 đại biểu ưu tú, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tỉnh Bắc Ninh.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cho thấy, với phương châm gần dân, sát dân, hiểu dân, giúp dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, những năm qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, ra sức phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thách thức. Điều này được cụ thể hóa và thực hiện sâu sắc ở nhiều nội dung công tác. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, thiết thực ở cơ sở được đúc kết và nhân rộng, tạo dấu ấn tốt đẹp và sự hưởng ứng, ủng hộ của nhân dân, nhất là trong xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giám sát và phản biện xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động (CVĐ) do Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên chủ trì phát động, nhất là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng. Công tác an sinh xã hội có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong nhiệm kỳ qua, Quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh đã vận động được trên 76,3 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước; hỗ trợ xây dựng mới 2.315 nhà “Đại đoàn kết” với số tiền hơn 104,6 tỷ đồng, góp phần thực hiện chương trình an sinh xã hội của tỉnh, giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 1,62%...

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, đã nhận được sự phối hợp tích cực của chính quyền, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và đạt được kết quả tích cực.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh xác định sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phấn đấu tỷ lệ đoàn viên, hội viên được kết nạp mới của các tổ chức thành viên tăng trên 5%; 95% số hộ gia đình trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 90% Khu dân cư trở lên đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa; trên 90% Khu dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Hàng năm, vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 10 tỷ đồng, xây dựng trên 1.000 nhà "Đại đoàn kết"…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hầu A Lềnh Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc và tôn giáo. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để xây dựng và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, yêu quê hương, ý chí tự lực, tự cường, đạo lý và truyền thống văn hiến tốt đẹp của quê hương. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của cử tri và nhân dân để kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời.

Đại hội đã hiệp thương cử 75 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII đã tiến hành họp phiên thứ Nhất, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Phan Anh